Duits-Nederlands woordenboek »

muschel betekenis in Nederlands

DuitsNederlands
die Muschel [der Muschel; die Muscheln] Substantiv
f

huisje noun

kinkhoorn noun

schaal noun

schelp noun

slakkehuis noun

die Miesmuschel [der Miesmuschel; die Miesmuscheln] állatnév
f

mossel noun