Duits-Hongaars woordenboek » finit meaning in Hongaars

DuitsHongaars
finit [fiːnˈɪt]

határos

die Adressendefinition Substantiv
[ˌadrɛsˌɛndeːfˌiːniːtsɪˈoːn]

címdefiníció főnév

die Affinität [der Affinität; die Affinitäten] Substantiv

affinitás◼◼◼ főnév
mat, vegy

(lelki) rokonság főnév
rég

kémiai hajtóerő főnév
vegy

sógorság főnév
rég

vonzódás főnév
rég

die Bereichsdefinition Substantiv
[bərˌaɪksdeːfˌiːniːtsɪˈoːn]

terület meghatározása főnév

definiter Artikel

határozott névelő

die Definition [der Definition; die Definitionen] Substantiv
[dˌeːfiːnˌiːtsɪˈoːn]

meghatározás◼◼◼ főnév

definíció◼◼◻ főnév

felbontóképesség főnév

képélesség főnév

der Definitionsbereich Substantiv
[dˈeːfiːnˌiːtsɪˌoːnsbərˌaɪç]

definíciós terület főnév

definitiv [definitiver; am definitivsten] Adjektiv
[dˌeːfiːniːtˈiːf]

végleges◼◼◼ melléknév

döntő melléknév

definitive [dˌeːfiːniːtˈiːvə]

definitív◼◼◼ melléknév

határozottan

das Definitivum Substantiv
[dˈeːfiːnˌiːtiːvˌʊm]

végleges állapot főnév

der Definitor Substantiv
[dˌeːfiːnˈiːtoːɾ]

dékénhelyettes főnév

kolostorfőnök helyettese főnév

definitorisch Adjektiv
[dˌeːfiːniːtˈoːrɪʃ]

dékénhelyettesi melléknév

die Dokumententypdefinition Substantiv
[dˌoːkuːmˌɛntɛntˌʏpdeːfˌiːniːtsɪˈoːn]

dokumentumtípus definíciója (DTD) főnév

die Hinweisdefinition Substantiv
[hˌɪnvaɪsdˌeːfiːnˌiːtsɪˈoːn]

utalás definíciója főnév

indefinit [ˌɪndeːfiːnˈɪt]

mat. indefinit

das Indefinitpronomen [des Indefinitpronomens; die Indefinitpronomen, die Indefinitpronomina] Substantiv
[ˌɪndeːfˌiːnɪtproːnˈoːmən]
Sprachwissenschaft

határozatlan névmás kifejezés
nyelv

infinit [ˌɪnfiːnˈɪt]

végtelen

infinitesimal [ˈɪnfiːnˌiːteːzˌiːmɑːl]

infinitezimális

die Infinitesimalrechnung [der Infinitesimalrechnung; —] Substantiv
[ˈɪnfiːnˌiːteːzˌiːmalrˌɛçnʊŋ]

integrál és differenciálszámítás főnév

der Infinitiv [des Infinitivs; die Infinitive] Substantiv
[ˌɪnfiːniːtˈiːf]

főnévi igenév főnév

der Infinitivsatz [des Infinitivsatzes; die Infinitivsätze] Substantiv
[ˈɪnfiːnˌiːtɪvzˌats]

mellékmondat értékű főnévi igenév főnév

das Infinitum Substantiv
[ˈɪnfiːnˌiːtuːm]

végtelenség főnév

die Neudefinition Substantiv
[nˌɔødeːfˌiːniːtsɪˈoːn]

újra definiál főnév

újra fogalmaz főnév

die Nominaldefinition Substantiv
[nˌoːmiːnˌaldeːfˌiːniːtsɪˈoːn]

névleges meghatározás főnév

puszta szómagyarázat főnév

die Zuordnungsdefinition Substantiv
[tsˌuːɔɾdnˌʊŋsdeːfˌiːniːtsɪˈoːn]

hozzárendelés definíciója főnév

You can find it in:

DuitsHongaars

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies