dicţionar Slovac-Maghiar »

voda înseamnă în Maghiară

SlovacăMaghiară
Voda noun

VízfőnévMeleg a víz. = Voda je teplá.

voda na kúpanie noun

fürdővízfőnév

voda na kúpanie (morská)

fürdő tengervíz

voda na kúpanie (sladká)

fürdő édesvíz

voda na vlasy noun

hajszeszfőnév

voda siaha po kolená

a víz térdig ér

voda ubúda

a víz apad

voda vrie

forr a víz

arcivojvoda noun

főhercegfőnév

Arthur Wellesley, 1. vojvoda z Wellingtonu

Arthur Wellesley

brakická voda

brakk víz

félsós/brakk víz

brakická voda adjective

félsósmelléknév

dažďová voda noun

esővízfőnév

dnová voda

fenékvíz/aljvíz

drenážna voda noun

belvízfőnév

hlboká voda

mély víz

HLBOKÁ VODA LEN PRE PLAVCOV!

MÉLY VÍZ CSAK ÚSZÓKNAK!

informačný spravodaj noun

hírlevélfőnév

interakcia vzduch - voda

levegő-víz kölcsönhatás

kolínska voda noun

kölnivízfőnév

liečivá voda noun

gyógyvízfőnév

Minerálna voda noun

Ásványvízfőnév

morská voda

sós víz

morská voda noun

tengervízfőnév

odpadová voda noun

szennyvízfőnév

pobrežná voda

(tenger)parti víz

podzemná voda noun

talajvízfőnév

pole zavlažované odpadovými vodami

szennyvíztisztító telep

presakujúca voda noun

csurgalékvízfőnév

priemyselná / úžitková voda noun

folyamatvízfőnév

priesaková voda zo skládky

hulladéklerakó kilúgozott anyag

prílivová / odlivová voda

árapály víz

riečna voda

folyó vize

sladká voda noun

édesvízfőnév

spravodajca noun adjective

tudósítófőnév melléknév

spravodajstvo noun

híradásfőnév

tudósítás [~t, ~a, ~ok]főnév

spravodajstvo (agentúra) noun

hírügynökségfőnév

surová voda

nyersvíz/üzemi derítetlen víz

12