dicţionar Maghiar-Latin » küldött înseamnă în null

MaghiarăLatină
küldött főnév melléknév

apostolus noun adjective
i m Gr

delegatus noun adjective
us m

deputatus noun adjective
i m

missus noun adjective
i m

nontius noun adjective
ii m

nountius noun adjective
ii m

nuntius noun adjective
ii m

küldöttség főnév

deputatio noun
onis f

legatio noun
onis f

küldöttség tagja

delegatusus m

a király kiküldöttje

homo regius

a pápa különösen fontos ügyben kiküldött, bíborosi rangú követe {oldalkövet}

legatus a latere

akármelyik pap egy Isten küldöttje

q.S.u.M. {quilibet sacerdos unam missam}

QS.U.M. {quilibet sacerdos unam missam}

atyám innen Rhodus szigetére küldött

pater me hinc misit Rhodum

az Apostoli Szék küldöttsége

A.S.L. {Apostolicae Sedis legatus}

az országbíró kiküldöttje

homo regius

az ég küldötte

de caelo demissus

beküldött melléknév

intromissus adjective
3

bizottsági küldött

deleg. {delegatus}

elküldött melléknév

ablegatus adjective
3

ablegatus adjective
i m

amandatus adjective
3

amissus adjective
3

missionarius adjective
3

permissus adjective
3

előreküldött melléknév

antemissus adjective
3

Isten küldöttje

missusi m

Isten mondta Mózesnek: én vagyok, aki vagyok! Aztán folytatta: Így beszélj Izrael fiaihoz: aki van, az küldött hozzátok

dixit Deus ad Moysen: Ego sum, qui sum! Ait: Sic dices filiis Israel: Qui est, misit me ad vos

Jézus küldöttje

missusi m

kerülő úton küldött

circummissus3

kiküldött főnév melléknév

ablegatus noun adjective
i m

deputatus noun adjective
3

effusus noun adjective
3

emissarius noun adjective
3

kiküldött ellenőr

Rev.del. {revisor delegatus}

Revis.Deleg. {revisor delegatus}

két légiót küldött a domb elfoglalására

duas legiones ad tumulum capiendum misit

leküldött melléknév

demissus adjective
3

magasabb törvényszékhez küldött értesítés

apost {apostolus}

12

You can find it in:

MaghiarăLatină