dicţionar Maghiar-Latin » isten meaning in Latină

MaghiarăLatină
Isten igéjének tanítója

V.D.M. {Verbi Dei magister}

Isten iránti mély tisztelet

adoratioonis f

Isten kegyelme

gratia Dei

Isten kegyelmes és boldog segítségével

DB.E.F.I. {Deo benigne et feliciter iuvante}

Isten kegyelméből

DG {Dei Gratia}

Isten kegyelméből a rómaiak császára, Augusztusz Németország, Magyarország, Csehország örökös királya, Ausztria főhercege, Burgundia és Lotaringia hercege

DG.R.I.SA.G.H.B.RAA.D.B. et L. {Dei gratia Romanorum Imperator Semper Augustus, Germaniae Hungariae Bohemiae Rex, Archidux Austriae, Dux Burgundiae et Lotharingiae}

Isten kegyelméből a rómaiak császára, Németország, Magyarország, Csehország királya

DG.R.I.G.H.B.R. {Dei gratia Romanorum Imperator, Germaniae Hungariae Bohemiae Rex}

Isten kegyelméből a svédek, a gótok és a vandálok királya

DG.S.G.W.R. {Dei gratia Suecorum Gothorum Wandalorumque Rex}

Isten kegyelméből Augusztusz a rómaiak örökös uralkodója

DG.R.I.SA. {Dei gratia Romanorum Imperator Semper Augustus}

Isten kegyelméből Erdély hercege, a Magyar királyság részeinek ura

DG.P.T.P.R.H.D. {Dei gratia Princeps Transilvaniae, Partium Regni Hungariae Dominus}

Isten kegyelméből Lengyelország királya, Litvánia nagyhercege

DG.R.P.M.D.L. {Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae}

Isten kegyelméből Magyarország Királyi Hercege, Csehország, Ausztria főhercege

DG.H.B.R.P.A.A. {Dei gratia Hungariae Bohemiae Regius Princeps, Archidux Austriae}

Isten kegyével

F.D. {favente Deo}

Isten küldöttje

missusi m

Isten legnagyobb dicsőségére

AM.D.O.G. {ad maiorem Dei Optimi gloriam}

Isten legyen veled örökre!

B.E.V. {bene iri aeternum vale!}

B.E.V. {bene iri aeternum valeas!}

Isten Lelke

S.I.D. {Spiritus in Deo}

Isten majd gondoskodik!

Deus providebit!

Isten malmai lassan őrölnek

sero mulant Dei molae

Isten megteremtette az embert, saját képmására alkotta, férfinak és nőnek teremtette

et creavit Deus hominem ad imaginem suam: ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creaviteos

Isten ments!

absit!

quod abominor!

Isten mondta Mózesnek: én vagyok, aki vagyok! Aztán folytatta: Így beszélj Izrael fiaihoz: aki van, az küldött hozzátok

dixit Deus ad Moysen: Ego sum, qui sum! Ait: Sic dices filiis Israel: Qui est, misit me ad vos

Isten módjára

divine

Isten nagyobb dicsőségére

AM.D.G. {ad maiorem Dei gloriam}

Isten nagyobb dicsőségére, A Boldogságos Szűz tiszteletére

AM.D.G.B.V.H. {ad maiorem Dei gloriam, Beatae Virginis honorem}

Isten nagyobb dicsőségére, Jézus nevében és a Szeplőtelen Fogantatású Szűz Mária Istenasszony tiszteletére

AM.D.G.N.I. & I.C.V.M.D.H. {ad maiorem Dei gloriam, Nominis Jesu et Immaculatae Conceptionis Virginis Mariae Divae honorem}

Isten nagyobb dicsőségére, Jézus szent tiszteletére

AM.D.G.S.J.N.H. {ad maiorem Dei gloriam, Sacri Jesu Nominis honorem}

Isten nagyobb dicsőségére A Boldogságos Szűz Mária és Minden Szentnek tiszteletére

AM.D.G.H.B.V.M. et OO.SS. {ad maiorem Dei gloriam, honorem Beatae Virginis Mariae et Omnium Sanctorum}

Isten nagyobb dicsőségére {a jezsuiták jelmondata}

A. M. D. G {ad maiorem Dei gloriam}

Isten nagyobb dicsőségére és tiszteletére

AM.D.G. & H. {ad maiorem Dei gloriam et honorem}

Isten ne adja, Isten ments

deus avertat

Isten nevében

I.D.N. {in Dei nomine}

I.N.D. {In Nomine Dei}

Isten nevében, ámen

ID.N.A. {in Dei nomine amen}

Isten nevében {gyakran fordul elő régi kéziratok, könyvek, oklevelek elején}

in nomine Dei

Isten nevében áldást rá, ámen!

LD.n.f.a. {in Dei nomine feliciter amen!}

Isten nevének segítségül hívása

momen divinum

Isten nélkül semmit

nihil sine Deo

123

You can find it in:

MaghiarăLatină

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies