dicţionar Maghiar-German » vonatkozó meaning in Germană

MaghiarăGermană
konkurenciára vonatkozó cikkely főnév

die Konkurrenzklausel Substantiv
[kɔnkʊrˈɛntsklaʊzəl]

korábbi történésre vonatkozó megjegyzés főnév

die Rückäußerung Substantiv
[rʏkˈɔøsərˌʊŋ]

magatartásra vonatkozó utasítás főnév

die Verhaltungsmaßregel Substantiv
[fɛɾhˈaltʊŋsmˌasreːɡəl]

megbízásra vonatkozó melléknév

auftragsbezogen Adjektiv
[ˈaʊftɾˌaksbeːtsˌoːɡən]

megelőzésre vonatkozó információ

vorbeugende Information

méhre vonatkozó melléknév
orv

uterin Adjektiv
[ˈuːtərˌɪn]

Németországra vonatkozó, németországi jelenségeket, nyelvet stb. érintő

binnendeutsch[bˈɪnəndˌɔøtʃ]

szabadtérre vonatkozó cikkely főnév

die Freiraumklausel Substantiv
[frˈaɪraʊmklˌaʊzəl]

szakmára vonatkozó

berufsbezogen[bərˌʊfsbeːtsˈoːɡən]

szennyezésre vonatkozó jogszabályok

Umweltschutzrecht[ʊmvˈɛltʃʊtsrˌɛçt]

szív-véredényre vonatkozó

kardiovaskular[kˌaɾdɪˌoːvaskuːlˈɑːɾ]

szívre vonatkozó

kardial[kˌaɾdiːˈɑːl]

szövegre vonatkozó

textliche[tˈɛkstlɪçə]

wörtlich[vˈœɾtlɪç]

teljes térre vonatkozó kísérlet főnév

das Ganzfeldexperiment Substantiv
[ɡˌantsfəldˌɛkspeːriːmˈɛnt]

tervre vonatkozó melléknév

planerisch Adjektiv
[plˈɑnərˌɪʃ]

titkos szervezetre vonatkozó melléknév

orphisch Adjektiv
[ˈɔɾfɪʃ]

tárgyra vonatkozó melléknév

gegenstandsbezogen Adjektiv
[ɡeːɡənʃtˌantsbeːtsˈoːɡən]

tárgyra vonatkozóan

zur Sache

témára vonatkozó melléknév

gegenstandsbezogen Adjektiv
[ɡeːɡənʃtˌantsbeːtsˈoːɡən]

törvényre vonatkozó információ főnév

die Gesetzesinformation Substantiv
[ɡəzˌɛtseːzˌɪnfɔɾmˌatsɪˈoːn]

törvényre vonatkozó kezdeményezés főnév

die Gesetzesinitiative Substantiv
[ɡəzˌɛtseːzˌiːniːtˌiːatˈiːvə]

versenyre vonatkozó cikkely főnév

die Wettbewebsklausel Substantiv
[vˈɛtbeːvˌɛpsklaʊzəl]

veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályok

Gefahrstoffrecht[ɡəfˈɑːɾstɔfrˌɛçt]

veszélyes árukra vonatkozó törvény

Gefahrgutgesetz[ɡəfˈɑːɾɡʊtɡˌeːzɛts]

vmire vonatkozóan

in betreff

váltóra vonatkozó jogok átruházása főnév

die Indossierung Substantiv
[ˌɪndɔsˈiːrʊŋ]

életre vonatkozó mutató/index

biotischer Index

építéshez használt termékekre vonatkozó irányvonal főnév

die Bauproduktenrichtlinie Substantiv
[bˈaʊproːdˌʊktənrˌɪçtliːnˌɪə]

építéshez használt termékekre vonatkozó törvény főnév

der Bauproduktengesetz Substantiv
[bˈaʊproːdˌʊktənɡˌeːzɛts]

érzékekre vonatkozó melléknév

Sinnes Adjektiv
[zˈɪnəs]

ürülékben levő szerves vegyületre vonatkozó melléknév

skatologisch Adjektiv
[skˌɑtoːlˈoːɡɪʃ]

12

You can find it in:

MaghiarăGermană

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies