dicţionar Maghiar-German »

lélek înseamnă în Germană

MaghiarăGermană
lélek főnév

die Seele [der Seele; die Seelen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈzeːlə]

der Geist [des Geist(e)s; die Geiste(r)]◼◼◼ » Substantiv
[ɡaɪ̯st]

die Psyche [der Psyche; die Psychen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈpsyːçə]

die Erscheinung [der Erscheinung; die Erscheinungen]◼◻◻ » Substantiv
[ɛɐ̯ˈʃaɪ̯nʊŋ]

das Trugbild [des Trugbild(e)s; die Trugbilder] » Substantiv
[ˈtʁuːkˌbɪlt]

lélek nélküli

unbeseelt

lélekben rokon kifejezés

kongenial » Adjektiv
[kɔŋɡeˈni̯aːl]

lélekbúvár főnév

der Psychologe [des Psychologen; die Psychologen]◼◼◼ » Substantiv
[psyçoˈloːɡə]

lélekelemzés főnév

die Psychoanalyse [der Psychoanalyse; die Psychoanalysen]◼◼◼ » Substantiv
[ˌpsyçoʔanaˈlyːzə]

lélekelemzést végez kifejezés

psychoanalisieren » Verb

lélekelemző főnév

der Psychoanalytiker [des Psychoanalytikers; die Psychoanalytiker]◼◼◼ » Substantiv
[psyçoʔanaˈlyːtɪkɐ]

lélekemelő

herzergreifend

herzhebend

lélekharang főnév

die Totenglocke [der Totenglocke; die Totenglocken]◼◼◼ » Substantiv
[ˈtoːtn̩ɡlɔkə]

die Sterbeglocke [der Sterbeglocke; die Sterbeglocken]◼◼◻ » Substantiv

lélekharang (kivégzésnél) főnév

die Armesünderglocke [der Armesünderglocke; die Armesünderglocken] » Substantiv

lélekjelenlét főnév

die Geistesgegenwart [der Geistesgegenwart; —]◼◼◼ » Substantiv
[ˈɡaɪ̯stəsˌɡeːɡn̩vaʁt]

die Geistergegenwart » Substantiv

lélekjelenlétről tanúskodó kifejezés

geistesgegenwärtig » Adjektiv
[ˈɡaɪ̯stəsɡeːɡn̩ˌvɛʁtɪç]

lélekjelenléttel bíró kifejezés
közb

präsent [präsenter; am präsentesten] » Adjektiv
[pʁɛˈzɛnt]

lélekkeresztség főnév
vall

die Geistestaufe◼◼◼ » Substantiv

lélekkufár főnév

der Seelenverkäufer [des Seelenverkäufers; die Seelenverkäufer]◼◼◼ » Substantiv
[ˈzeːlənfɛɐ̯ˌkɔɪ̯fɐ]

lélekmelegítő (tömény ital) főnév

der Seelenwärmer » Substantiv

lélekszakadva határozószó

angestürzt » Adverb
[ˈanɡəˌʃtʏʁt͡st]

atemlos » Adverb
[ˈaːtəmˌloːs]

lélekszakadva közeledik kifejezés

anstürzen [stürzte an; ist angestürzt] » Verb
[ˈanˌʃtʏʁt͡sn̩]

lélektan főnév

die Psychologie [der Psychologie; —]◼◼◼ » Substantiv
[psyçoloˈɡiː]

die Seelenlehre◼◻◻ » Substantiv

lélektani melléknév

psychologisch◼◼◼ » Adjektiv
[psyçoˈloːɡɪʃ]

lélektani

seelenkundlich

lélektelen

unbeseelt◼◼◼

lélekvesztő főnév

das Bötchen [des Bötchens; die Bötchen] » Substantiv
[ˈbøːtçən]

lélekvándorlás főnév

die Seelenwanderung [der Seelenwanderung; die Seelenwanderungen]◼◼◼ » Substantiv

lélekvándorlás főnév
mit/vall

die Metempsychose [der Metempsychose; die Metempsychosen] » Substantiv
[metɛmpsyˈçoːzə]

a lélek kész, de a test erőtlen

der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach◼◼◼[deːɐ̯ ɡaɪ̯st ɪst ˈvɪlɪç ˈaːbɐ das flaɪ̯ʃ ɪst ʃvax]

a lélek ápolása kifejezés

die Seelsorge [der Seelsorge; —] » Substantiv
[ˈzeːlˌzɔʁɡə]

alaklélektan főnév

die Gestaltpsychologie◼◼◼ » Substantiv

belső lélek kifejezés

die Innenseele » Substantiv

bűnügyi lélektan kifejezés

die Kriminalpsychologie [der Kriminalpsychologie; die Kriminalpsychologien] » Substantiv

csapongó lélek főnév

der Flattergeist » Substantiv

12