dicţionar Maghiar-German » azonos meaning in Germană

MaghiarăGermană
azonos melléknév

gleich Adjektiv
[ɡlˈaɪç]

gleichartig Adjektiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪç]

gleichdenkend [ɡlˈaɪçdɛŋkənt]

gleichlautend [ɡlˈaɪçlaʊtənt]

gleicht [ɡlˈaɪçt]

identisch [identischer; am identischsten] Adjektiv
[iːdˈɛntɪʃ]

azonos alakú kifejezés

homonymisch Adjektiv
[hˌoːmoːnˈyːmɪʃ]

azonos alakú nyelv

homonym [hˈoːmoːnˌyːm]

azonos alakú szó főnév

das Homonym [des Homonyms; die Homonyme] Substantiv
[hˈoːmoːnˌyːm]

azonos állás főnév

der Gleichstand [des Gleichstandes, des Gleichstands; die Gleichstände] Substantiv
[ɡlˈaɪkstant]

azonos célt követ ige

konvergieren [konvergierte; hat konvergiert] Verb
[ kɔnvɛɾɡˈiːrən]

azonos eredetű vall

gleichursprünglich

azonos értékű melléknév

gleichwertig [gleichwertiger; am gleichwertigsten] Adjektiv
[ɡlˈaɪçvɛɾtˌɪç]

azonos értelmű

gleichbedeutend Adjektiv
[ɡlˈaɪçbeːdˌɔøtənt]

sinngleich [zˈɪnŋlaɪç]

azonos fajta melléknév

isomorph [isomorpher; am isomorphsten] Adjektiv
[ˈiːzoːmˌɔɾf]

azonos fajú melléknév

artgleich Adjektiv
[ˈaɾtɡlaɪç]

azonos fajú emberek összessége főnév

der Menschenschlag [des Menschenschlages, des Menschenschlags; die Menschenschläge] Substantiv
[mˈɛnʃənʃlˌɑːk]

azonos foglalkozási ágba tartozók közössége főnév

der Berufsstand Substantiv

azonos gondolkodású főnév

der Gesinnungsgenosse [des Gesinnungsgenossen; die Gesinnungsgenossen] Substantiv
[ɡəzˈɪnʊŋsɡənˌɔsə]

azonos hangok torlódása főnév

der Hiat [des Hiats; die Hiate] Substantiv
[hiːˈɑːt]

azonos irányt követ ige

konvergieren [konvergierte; hat konvergiert] Verb
[ kɔnvɛɾɡˈiːrən]

azonos jelentésű kifejezés

gleichbedeutend Adjektiv
[ɡlˈaɪçbeːdˌɔøtənt]

azonos jelentőségű kifejezés

gleichbedeutend Adjektiv
[ɡlˈaɪçbeːdˌɔøtənt]

azonos lényű

wesensgleich [vˈeːzənsɡlˌaɪç]

azonos lesz ige

gleichkommen [kam gleich; ist gleichgekommen] Verb
[ ɡlˈaɪçkɔmən]

azonos módon

vorsätzlich [fˈoːɾzˌɛtslɪç]

azonos nemű kifejezés

gleichartig Adjektiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪç]

gleichgeschlechtig [ɡlˈaɪçɡɛʃlˌɛçtɪç]

gleichgeschlechtlich Adjektiv
[ɡlˈaɪçɡɛʃlˌɛçtlɪç]

azonos neműség kifejezés

die Gleichartigkeit Substantiv
[ɡlˈaɪçaɾtˌɪçkaɪt]

azonos nevű

gleichnamig [ɡlˈaɪçnamˌɪç]

azonos nevűség főnév

die Gleichnamigkeit Substantiv
[ɡlˈaɪçnamˌɪçkaɪt]

azonos nézetet valló

gleichgesinnt [ɡlˈaɪçɡeːzˌɪnt]

azonos nézetű főnév

einhellig [ˈaɪnhˌɛlɪç]

der Gleichgesinnte Substantiv
[ɡlˈaɪçɡeːzˌɪntə]

azonos nyomású főnév

die Isobare [der Isobare; die Isobaren] Substantiv
[ˈiːzoːbˌɑːrə]

azonos rangú

ranggleich [rˈaŋɡlaɪç]

azonos részekből álló melléknév

paritätisch [paritätischer; am paritätischsten] Adjektiv
[pˌɑriːtˈɛːtɪʃ]

azonos szerkezetű melléknév

isomorph [isomorpher; am isomorphsten] Adjektiv
[ˈiːzoːmˌɔɾf]

12

You can find it in:

MaghiarăGermană

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies