dicţionar Maghiar-Englez »

visszaszerez înseamnă în null

MaghiarăEngleză
visszaszerez ige

recover [recovered, recovered, recovering, recovers]◼◼◼ verb
[UK: rɪˈk.ʌ.və(r)] [US: rɪˈk.ʌ.vər]

retrieve [retrieved, retrieved, retrieving, retrieves]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈtriːv] [US: rə.ˈtriːv]

get back◼◼◼ verb
[UK: ˈɡet ˈbæk] [US: ˈɡet ˈbæk]

reclaim [reclaimed, reclaimed, reclaiming, reclaims]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈkleɪm] [US: ri.ˈkleɪm]

regain [regained, regained, regaining, regains]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈɡeɪn] [US: rə.ˈɡeɪn]

win back◼◼◻ verb
[UK: wɪn ˈbæk] [US: ˈwɪn ˈbæk]

redeem [redeemed, redeemed, redeeming, redeems]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈdiːm] [US: rə.ˈdiːm]

make up◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

resume [resumed, resumed, resuming, resumes]◼◻◻ verb
[UK: rɪˈz.juːm] [US: rə.ˈzuːm]

recuperate [recuperated, recuperated, recuperating, recuperates] verb
[UK: rɪˈk.uː.pə.reɪt] [US: rɪˈk.uː.pə.ˌret]

reobtain [reobtained, reobtained, reobtaining, reobtains] verb
[UK: ˌriːəbˈteɪn ] [US: ˌriəbˈteɪn ]

reseize [reseized, reseized, reseizing, reseizes] verb
[UK: ˌriːˈsiːz ] [US: ˌriˈsiz ]

visszaszerezhetetlen melléknév

irretrievable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈtriː.vəb.l̩] [US: ˌɪ.rɪ.ˈtriː.vəb.l̩]

visszaszerezhető melléknév

recoverable◼◼◼ adjective
[UK: rɪˈk.ʌ.və.rəb.l̩] [US: rɪˈk.ʌ.və.rəb.l̩]

retrievable◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈtriː.vəb.l̩] [US: rɪ.ˈtriː.vəb.l̩]

regainable adjective
[UK: rɪˈgeɪnəbl ] [US: rɪˈgeɪnəbl ]

reobtainable adjective
[UK: ˌriːəbˈteɪnəbl ] [US: ˌriəbˈteɪnəbəl ]

visszaszerezhető melléknév
jog

repleviable adjective
[UK: rɪplˈeviəbəl] [US: rɪplˈevɪəbəl]

visszaszerezhetőség főnév

recoverability noun
[UK: rɪˌkʌvərəˈbɪlɪti ] [US: rɪˌkʌvərəˈbɪlɪti ]

recoverableness noun
[UK: rɪkˈʌvərəbəlnəs] [US: rɪkˈʌvɚrəbəlnəs]

retrievability noun
[UK: rɪˌtriːvəˈbɪlɪti ] [US: rɪˌtrivəˈbɪlɪti ]

You can find it in:

MaghiarăEngleză