dicţionar Maghiar-Englez »

virágba borult înseamnă în null

MaghiarăEngleză
virágba borult

be out[UK: bi ˈaʊt] [US: bi ˈaʊt]

blossmed[UK: blˈɒzəmd] [US: blˈɔsəmd]

a galagonya virágba borult

the may is out[UK: ðə meɪ ɪz ˈaʊt] [US: ðə ˈmeɪ ˈɪz ˈaʊt]

You can find it in:

MaghiarăEngleză