dicţionar Maghiar-Englez » végrehajtás meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
végrehajtás főnév

implementation◼◼◼ noun
[UK: ˌɪm.plɪ.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌɪm.plə.men.ˈteɪʃ.n̩]

execution◼◼◻ noun
[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

implement◼◼◻ noun
[UK: ˈɪm.plɪ.ment] [US: ˈɪm.plə.mənt]

performance◼◼◻ noun
[UK: pə.ˈfɔː.məns] [US: pər.ˈfɔːr.məns]

pursuance◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈsjuːəns] [US: pə.ˈsjuːəns]

carrying into effect noun
[UK: ˈkæ.rɪ.ɪŋ ˈɪn.tə ɪ.ˈfekt] [US: ˈkæ.ri.ɪŋ ˌɪn.ˈtuː ɪ.ˈfekt]

consummation noun
[UK: ˌkɒn.sə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.sə.ˈmeɪʃ.n̩]

enacture noun
[UK: enˈaktʃə] [US: enˈæktʃɚ]

fulfillment noun
[UK: fʊl.ˈfɪl.mənt] [US: fʊl.ˈfɪl.mənt]

realization noun
[UK: ˌrɪə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈriː.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

végrehajtás (törvényé) főnév

enforcement◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈfɔː.smənt] [US: en.ˈfɔːr.smənt]

végrehajtás felfüggesztése

stay of execution[UK: steɪ əv ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩] [US: ˈsteɪ əv ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩]

végrehajtás helyzete

implementation status◼◼◼business

végrehajtási melléknév

executive◼◼◼ noun
[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv] [US: ɪg.ˈze.kjə.tɪv]

executorial adjective
[UK: eɡzˌekjuːtˈɔːrɪəl] [US: eɡzˌekjuːtˈoːrɪəl]

végrehajtási egyezség

executory accord[UK: eɡzˈekjuːtəri əkˈɔːd] [US: eɡzˈekjuːtˌoːri əkˈoːrd]

végrehajtási hiba

exec failure (execution failure)[UK: ˌek.sɪ.ˈkjuːʃ.n̩ ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˌek.sə.ˈkjuːʃ.n̩ ˈfeɪ.ljər]

végrehajtási idő

execution time◼◼◼

végrehajtási parancs főnév

warrant noun
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

végrehajtási utasítás

executive order[UK: ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv ˈɔː.də(r)] [US: ɪg.ˈze.kjə.tɪv ˈɔːr.dər]

végrehajtási utasítással ellátott

modal[UK: ˈməʊd.l̩] [US: ˈmoʊd.l̩]

végrehajtási végzés

enforcement order◼◼◼[UK: ɪn.ˈfɔː.smənt ˈɔː.də(r)] [US: en.ˈfɔːr.smənt ˈɔːr.dər]

végrehajtási zárlat skót jog

poind[UK: pˈɔɪnd] [US: pˈɔɪnd]

végrehajtást elrendelő végzés

distress-warrant[UK: dɪ.ˈstres ˈwɒ.rənt] [US: ˌdɪ.ˈstres ˈwɔː.rənt]

végrehajtást foganatosít

put in a bailiff[UK: ˈpʊt ɪn ə ˈbeɪ.lɪf] [US: ˈpʊt ɪn ə ˈbeɪ.ləf]

végrehajtást szenvedő adós

debtor attached[UK: ˈde.tə(r) ə.ˈtætʃt] [US: ˈde.tər ə.ˈtætʃt]

adóvégrehajtás

distraint[UK: dɪ.ˈstreɪnt] [US: dɪ.ˈstreɪnt]

biztosítási végrehajtási eljárás főnév

diligence noun
[UK: ˈdɪ.lɪ.dʒəns] [US: ˈdɪ.lə.dʒəns]

bírói eljárás nélküli előzetes végrehajtás

distrainment[UK: dɪs.ˈtreɪn.mənt] [US: dɪs.ˈtreɪn.mənt]

büntetés végrehajtását felfüggesztő határozat főnév

injunction noun
[UK: ɪn.ˈdʒʌŋk.ʃn̩] [US: ˌɪn.ˈdʒəŋk.ʃn̩]

büntetés-végrehajtási intézet főnév

correctional institution noun
[UK: kə.ˈrek.ʃn̩əl ˌɪn.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩] [US: kə.ˈrek.ʃn̩əl ˌɪn.stə.ˈtuːʃ.n̩]

decentralizált végrehajtási rendszer

Decentralised Implementation System (DIS)business

előzetes végrehajtás szenvedője főnév

distrainee noun
[UK: ˌdɪ.streɪ.ˈniː] [US: ˌdɪ.streɪ.ˈniː]

kielégítési végrehajtási eljárás főnév

diligence noun
[UK: ˈdɪ.lɪ.dʒəns] [US: ˈdɪ.lə.dʒəns]

kötelező (végrehajtás) melléknév

compulsative (compulsory) (execution) adjective
[UK: kəmpˈʌlsətˌɪv] [US: kəmpˈʌlsətˌɪv]

nekifog egy feladat végrehajtásának

settle down to a task[UK: ˈset.l̩ daʊn tuː ə tɑːsk] [US: ˈset.l̩ ˈdaʊn ˈtuː ə ˈtæsk]

rádiós kommunikációban a parancs/instrukció végrehajtásába való beleegyezés

will comply (wilco)

szerződés feltételek által szabott végrehajtása főnév

specific performance noun
[UK: spə.ˈsɪ.fɪk pə.ˈfɔː.məns] [US: spə.ˈsɪ.fɪk pər.ˈfɔːr.məns]

törvény végrehajtása főnév

law-enforcement noun
[UK: lɔː ɪn.ˈfɔː.smənt] [US: ˈlɑː en.ˈfɔːr.smənt]

tűzhalál végrehajtására

death-fire[UK: deθ ˈfaɪə(r)] [US: ˈdeθ ˈfaɪər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies