dicţionar Maghiar-Englez »

szokásos înseamnă în null

MaghiarăEngleză
szokásos

usual◼◼◼ adjective
[UK: ˈjuː.ʒʊəl] [US: ˈjuː.ʒə.wəl]

regular◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

normal◼◼◻ adjective
[UK: ˈnɔːm.l̩] [US: ˈnɔːr.ml̩]

routine◼◼◻ adjective
[UK: ruː.ˈtiːn] [US: ruː.ˈtiːn]

ordinary◼◼◻ adjective
[UK: ˈɔː.dɪn.ri] [US: ˈɔːr.də.ˌne.ri]

customary◼◼◻ adjective
[UK: ˈkʌ.stə.mə.ri] [US: ˈkʌ.stə.ˌme.ri]

run◼◻◻ adjective
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

conventional◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl]

general◼◻◻ adjective
[UK: ˈdʒen.r̩əl] [US: ˈdʒen.r̩əl]

habitual◼◻◻ adjective
[UK: hə.ˈbɪ.tʃʊəl] [US: hə.ˈbɪ.tʃuːəl]

stock◼◻◻ adjective
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

accustomed◼◻◻ adjective
[UK: əˈk.ʌ.stəmd] [US: əˈk.ə.stəmd]

orthodox adjective
[UK: ˈɔː.θə.dɒks] [US: ˈɔːr.θə.ˌdɑːks]

ruling [rulings] noun
[UK: ˈruːl.ɪŋ] [US: ˈruːl.ɪŋ]

wonted (accustomed, customary, habitual) adjective
[UK: ˈwəʊn.tɪd] [US: ˈwoʊn.tɪd]

acceptation [acceptations] noun
[UK: ˌæk.sep.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæk.sep.ˈteɪʃ.n̩]

customar adjective
[UK: kˈʌstɒmə] [US: kˈʌstɑːmɚ]

regular verb adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r) vɜːb] [US: ˈre.ɡjə.lər ˈvɝːb]

wonted adjective
[UK: ˈwəʊn.tɪd] [US: ˈwoʊn.tɪd]

szokásos eljárás

conventional measures[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl ˈme.ʒəz] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl ˈme.ʒərz]

szokásos elkéső

he is habitually late[UK: hiː ɪz hə.ˈbɪ.tʃʊə.li leɪt] [US: ˈhiː ˈɪz hə.ˈbɪ.tʃuːə.li ˈleɪt]

szokásos elkövető

habitual offender

szokásos foglalkozás főnév

avocation [avocations] noun
[UK: ˌæ.vəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæ.vəˈk.eɪʃ.n̩]

szokásos kezelésmód

conventional measures[UK: kən.ˈven.ʃn̩əl ˈme.ʒəz] [US: kən.ˈven.ʃn̩əl ˈme.ʒərz]

szokásos munkamenet

routine[UK: ruː.ˈtiːn] [US: ruː.ˈtiːn]

szokásos méret

stock size[UK: stɒk saɪz] [US: ˈstɑːk ˈsaɪz]

szokásos tartózkodási hely főnév

hangout noun
[UK: ˈhæˌŋ.ɑːwt] [US: ˈhæˌŋ.ɑːwt]

szokásosan

using◼◼◼ noun
[UK: ˈjuːz.ɪŋ] [US: ˈjuːz.ɪŋ]

conventionally◼◻◻ adverb
[UK: kən.ˈven.ʃə.nə.li] [US: kən.ˈven.ʃə.nə.li]

szokásostól eltérő

out of the ordinary◼◼◼[UK: ˈaʊt əv ðə ˈɔː.dɪn.ri] [US: ˈaʊt əv ðə ˈɔːr.də.ˌne.ri]

unordinary adjective
[UK: ˌʌnˈɔːdnri ] [US: ʌnˈɔrdəˌnɛri ]

a szokásos főnév

run [runs]◼◼◼ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

a szokásos módon

business as usual

a szokásos úton-módon

through the usual channels[UK: θruː ðə ˈjuː.ʒʊəl ˈtʃæn.l̩z] [US: θruː ðə ˈjuː.ʒə.wəl ˈtʃæn.l̩z]

darabáruk szokásos számegysége

tally[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

Kanadában szokásos kifejezés főnév

Canadianism noun
[UK: kəˈneɪdjənɪz(ə)m ] [US: kəˈneɪdiənɪz(ə)m ]

kiejtés (egy szó szokásos kiejtése) (átv) főnév

standard sound of a word noun
[UK: ˈstæn.dəd ˈsaʊnd əv ə ˈwɜːd] [US: ˈstæn.dərd ˈsaʊnd əv ə ˈwɝːd]

nem szokásos

odd [odder, oddest]◼◼◼ adjective
[UK: ɒd] [US: ˈɑːd]

not in use[UK: nɒt ɪn ˈjuːs] [US: ˈnɑːt ɪn ˈjuːs]

uncustomable adjective
[UK: ˌʌnˈkʌstəməbl ] [US: ʌnˈkʌstəməbl ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză