dicţionar Maghiar-Englez »

szeszélyes înseamnă în null

MaghiarăEngleză
szeszélyes melléknév

capricious◼◼◼ adjective
[UK: kə.ˈprɪ.ʃəs] [US: kə.ˈprɪ.ʃəs]

moody [moodier, moodiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈmuː.di] [US: ˈmuː.di]

whimsical◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩]

erratic◼◼◻ adjective
[UK: ɪ.ˈræ.tɪk] [US: ɪ.ˈræ.tɪk]

fickle◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɪk.l̩] [US: ˈfɪk.l̩]

temperamental◼◼◻ adjective
[UK: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩] [US: ˌtem.prə.ˈmen.tl̩]

kinky [kinkier, kinkiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɪŋk.i] [US: ˈkɪŋk.i]

eccentric◼◻◻ adjective
[UK: ek.ˈsen.trɪk] [US: ɪk.ˈsen.trɪk]

mercurial◼◻◻ adjective
[UK: mɜː.ˈkjʊə.rɪəl] [US: mər.ˈkjʊ.riəl]

skittish◼◻◻ adjective
[UK: ˈskɪ.tɪʃ] [US: ˈskɪ.tɪʃ]

fitful◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɪt.fəl] [US: ˈfɪt.fəl]

petulant◼◻◻ adjective
[UK: ˈpe.tjʊ.lənt] [US: ˈpe.tʃə.lənt]

inconstant◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒn.stənt] [US: ɪnˈk.ɒn.stənt]

wanton◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɒn.tən] [US: ˈwɑːn.tən]

changeful◼◻◻ adjective
[UK: ˈtʃeɪndʒ.fəl] [US: ˈtʃeɪndʒ.fəl]

fanciful◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæn.sɪ.fəl] [US: ˈfæn.sə.fəl]

fantastic◼◻◻ adjective
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk] [US: fæn.ˈtæ.stɪk]

maggoty adjective
[UK: ˈmæ.ɡə.ti] [US: ˈmæ.ɡə.ti]

have a little finger ache adjective
[UK: həv ə ˈlɪt.l̩ ˈfɪŋ.ɡə(r) eɪk] [US: həv ə ˈlɪt.l̩ ˈfɪŋ.ɡər ˈeɪk]

have moods adjective
[UK: həv muːdz] [US: həv ˈmuːdz]

impetuous adjective
[UK: ɪm.ˈpe.tʃʊəs] [US: ˌɪm.ˈpet.ʃwəs]

kittle adjective
[UK: ˈkɪ.təl] [US: ˈkɪ.təl]

pettish adjective
[UK: ˈpe.tɪʃ] [US: ˈpe.tɪʃ]

rhapsodic adjective
[UK: ˈræp.sə.di] [US: ræp.ˈsɑː.dɪk]

tricksome adjective
[UK: trˈɪksʌm] [US: trˈɪksʌm]

vagarious adjective
[UK: və.ˈɡeə.rɪəs] [US: və.ˈɡe.riːəs]

vagarist adjective
[UK: ˈveɪgərrɪst ] [US: ˈveɪgərɪst ]

whimmy adjective
[UK: wˈɪmi] [US: wˈɪmi]

szeszélyes melléknév
GB

humoursome adjective
[UK: hjˈuːməsˌʌm] [US: hjˈuːmɚsˌʌm]

szeszélyes ember

man of moods[UK: mæn əv muːdz] [US: ˈmæn əv ˈmuːdz]

szeszélyes időjárás

treacherous weather[UK: ˈtre.tʃə.rəs ˈwe.ðə(r)] [US: ˈtre.tʃə.rəs ˈwe.ðər]

szeszélyesen határozószó

capriciously adverb
[UK: kə.ˈprɪ.ʃə.sli] [US: kə.ˈprɪ.ʃə.sli]

erratically adverb
[UK: ɪ.ˈræ.tɪk.l̩i] [US: e.ˈræ.tɪk.l̩i]

fantastically adverb
[UK: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i] [US: fæn.ˈtæ.stɪk.l̩i]

fitfully adverb
[UK: ˈfɪt.fə.li] [US: ˈfɪt.fə.li]

wantonly adverb
[UK: ˈwɒn.tən.li] [US: ˈwɑːn.tən.li]

waywardly adverb
[UK: ˈweɪ.wəd.li] [US: ˈweɪ.wəd.li]

whimsically adverb
[UK: ˈwɪm.zɪk.l̩i] [US: ˈwɪm.zɪk.l̩i]

szeszélyeskedés főnév

capriciousness noun
[UK: kə.ˈprɪ.ʃə.snɪs] [US: kə.ˈprɪ.ʃə.snɪs]

tantrum [tantrums] noun
[UK: ˈtæn.trəm] [US: ˈtæn.trəm]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză