dicţionar Maghiar-Englez »

szerény înseamnă în null

MaghiarăEngleză
szerény melléknév

modest◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɒ.dɪst] [US: ˈmɑː.dəst]

humble [humbler, humblest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈhʌm.bl̩] [US: ˈhʌm.bl̩]

unpretentious◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌn.prɪ.ˈten.ʃəs] [US: ˌʌn.pri.ˈten.ʃəs]

moderate◼◼◻ adjective
[UK: ˈmɒ.də.reɪt] [US: ˈmɑː.də.rət]

unassuming◼◼◻ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈsjuːm.ɪŋ] [US: ˌʌ.nə.ˈsuːm.ɪŋ]

lowly [lowlier, lowliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈləʊ.li] [US: ˈloʊ.li]

frugal◼◻◻ adjective
[UK: ˈfruːɡ.l̩] [US: ˈfruːɡ.l̩]

meek [meeker, meekest]◼◻◻ adjective
[UK: miːk] [US: ˈmiːk]

discreet◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈskriːt] [US: ˌdɪ.ˈskriːt]

demure◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈmjʊə(r)] [US: ˌdɪ.ˈmjʊr]

unobtrusive◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nəb.ˈtruː.sɪv] [US: ˌʌ.nəb.ˈtruː.sɪv]

homely [homelier, homeliest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈhəʊm.li] [US: ˈhoʊm.li]

unambitious◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.næm.ˈbɪ.ʃəs] [US: ˌʌ.næm.ˈbɪ.ʃəs]

austere adjective
[UK: ɔː.ˈstɪə(r)] [US: ɒ.ˈstɪr]

discrete adjective
[UK: dɪ.ˈskriːt] [US: ˌdɪ.ˈskriːt]

sedate [sedater, sedatest] adjective
[UK: sɪ.ˈdeɪt] [US: sə.ˈdeɪt]

unassertive adjective
[UK: ˈʌ.nə.ˈsɜː.tɪv] [US: ˌʌ.nə.ˈsɜːr.tɪv]

exiguous adjective
[UK: eɡ.ˈzɪ.ɡjʊəs] [US: eg.ˈzɪ.ɡjʊəs]

inglorious adjective
[UK: ɪn.ˈɡlɔː.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈɡlɔː.riəs]

low-pitched adjective
[UK: ləʊ pɪtʃt] [US: ˈloʊ ˈpɪtʃt]

unbeauteous adjective
[UK: ʌnbjˈuːtiəs] [US: ʌnbjˈuːɾiəs]

unboasting adjective
[UK: ˌʌnˈbəʊstɪŋ ] [US: ʌnˈboʊstɪŋ ]

unconfident adjective

unimportant adjective
[UK: ˌʌ.nɪm.ˈpɔːtnt] [US: ə.ˌnɪm.ˈpɔːr.tənt]

unpresuming adjective
[UK: ˌʌnprɪˈzjuːmɪŋ ] [US: ʌnprɪˈzumɪŋ ]

unpresumptuous adjective
[UK: ˌʌnprɪˈzʌmptjʊəs ] [US: ʌnprɪˈzʌmpʧəwəs ]

unpretending adjective
[UK: ˈʌn.prɪ.ˈten.dɪŋ] [US: ˌʌn.priː.ˈten.diːŋ]

szerény arányú melléknév

small-time adjective
[UK: smɔːl ˈtaɪm] [US: ˈsmɒl ˈtaɪm]

szerény dekoltázs

modes decollete[UK: məʊdz] [US: moʊdz]

szerény ember

man of no pretension[UK: mæn əv nəʊ prɪ.ˈten.ʃn̩] [US: ˈmæn əv ˈnoʊ pri.ˈten.ʃn̩]

szerény eredményt ér el

get to first base[UK: ˈɡet tuː ˈfɜːst beɪs] [US: ˈɡet ˈtuː ˈfɝːst ˈbeɪs]

szerény félrehúzódás főnév

self-effacement noun
[UK: self ɪ.ˈfeɪ.smənt] [US: ˈself ɪ.ˈfeɪ.smənt]

szerény hatáskörrel bír

have a modest competence[UK: həv ə ˈmɒ.dɪst ˈkɒm.pɪ.təns] [US: həv ə ˈmɑː.dəst ˈkɑːm.pə.təns]

szerény helyzet főnév

humility noun
[UK: hjuː.ˈmɪ.lɪ.ti] [US: hjuː.ˈmɪ.lə.ti]

szerény hozzájárulás főnév

mite [mites] noun
[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

szerény jövedelem

slim income[UK: slɪm ˈɪŋkʌm] [US: sˈlɪm ˈɪnˌkəm]

small income[UK: smɔːl ˈɪŋkʌm] [US: ˈsmɒl ˈɪnˌkəm]

szerény keretek közt él

live in a small way[UK: laɪv ɪn ə smɔːl ˈweɪ] [US: ˈlaɪv ɪn ə ˈsmɒl ˈweɪ]

szerény keretek közt űz (vmit) ige

do something on a small scale verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɒn ə smɔːl skeɪl] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɑːn ə ˈsmɒl ˈskeɪl]

szerény keretek között

in a small way◼◼◼[UK: ɪn ə smɔːl ˈweɪ] [US: ɪn ə ˈsmɒl ˈweɪ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză