dicţionar Maghiar-Englez »

szabálytalan înseamnă în null

MaghiarăEngleză
szabálytalan melléknév

erratic◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈræ.tɪk] [US: ɪ.ˈræ.tɪk]

abnormal◼◼◼ adjective
[UK: æb.ˈnɔːm.l̩] [US: æb.ˈnɔːr.ml̩]

anomalistic◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˌnɒ.mə.ˈlɪ.stɪk] [US: ə.ˌnɑː.mə.ˈlɪ.stɪk]

caprizant adjective
[UK: kˈaprɪzənt] [US: kˈæprɪzənt]

cometic adjective
[UK: kəmˈetɪk] [US: kəmˈeɾɪk]

inequable adjective
[UK: ɪn.ˈe.kwəbl] [US: ɪn.ˈe.kwə.bəl]

kick-and-rush adjective
[UK: ˈkɪk ənd rʌʃ] [US: ˈkɪk ænd ˈrəʃ]

nonregulation adjective
[UK: nˌɒnrˌeɡjuːlˈeɪʃən] [US: nˌɑːnrˌeɡjuːlˈeɪʃən]

rough-and-tumble adjective
[UK: rʌf ənd ˈtʌm.bl̩] [US: ˈrəf ænd ˈtʌm.bl̩]

routh-and-tumble adjective
[UK: rˈaʊθandtˈʌmbəl] [US: rˈaʊθændtˈʌmbəl]

ruleless adjective
[UK: ˈruːləs ] [US: ˈruləs ]

szabálytalan (abmormalis) melléknév

anomalous◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈnɒ.mə.ləs] [US: ə.ˈnɑː.mə.ləs]

szabálytalan (irregularis) melléknév

irregular◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ɪ.ˈre.ɡjə.lər]

irreg (irregular) adjective
[UK: ɪ.ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ɪ.ˈre.ɡjə.lər]

szabálytalan (irregularis, anomalus, abnormalis) melléknév

heteroclite (irregular, anomalous, abnormal) adjective
[UK: hˈetrəklˌaɪt] [US: hˈeɾɚrˌoʊklaɪt]

szabálytalan (poikilo…) melléknév

poecilo… adjective
[UK: pəʊsˈɪləʊ] [US: poʊsˈɪloʊ]

szabálytalan (zygomorphus) melléknév

zygomorphic adjective
[UK: zˌaɪɡəmˈɔːfɪk] [US: zˌaɪɡəmˈoːrfɪk]

szabálytalan adogatás

fault[UK: fɔːlt] [US: ˈfɒlt]

szabálytalan alakú

difformed[UK: dˈɪfɔːmd] [US: dˈɪfɔːrmd]

odd-shaped[UK: ɒd ʃeɪpt] [US: ˈɑːd ˈʃeɪpt]

szabálytalan befejezés

abnormal end[UK: ˈæ.bend] [US: ˈæ.bend]

xiphias adjective
[UK: zˈɪfiəz] [US: zˈɪfiəz]

szabálytalan bírói tárgyalás főnév

mistrial [mistrials]◼◼◼ noun
[UK: ˌmɪs.ˈtraɪəl] [US: mɪ.ˈstraɪəl]

szabálytalan fojtogató fogás főnév

stranglehold noun
[UK: ˈstræŋɡl.həʊld] [US: ˈstræŋɡlhoʊld]

szabálytalan galaxis

irregular galaxy[UK: ɪ.ˈre.ɡjʊ.lə(r) ˈɡæ.lək.si] [US: ɪ.ˈre.ɡjə.lər ˈɡæ.lək.si]

szabálytalan gyalogosközlekedés US

jaywalking◼◼◼[UK: ˈdʒeɪ.wɔːk.ɪŋ] [US: ˈdʒeɪ.ˌwɔːk.ɪŋ]

szabálytalan hullámverés

short sea[UK: ʃɔːt siː] [US: ˈʃɔːrt ˈsiː]

szabálytalan időközökben visszatérő melléknév

aperiodic adjective
[UK: ˌeɪ.ˌpɪə.ri.ˈɒ.dɪk] [US: ˌeɪ.ˌpɪə.ri.ˈɒ.dɪk]

szabálytalan könyvelés

cooking of accounts[UK: ˈkʊkɪŋ əv əˈk.aʊnts] [US: ˈkʊkɪŋ əv əˈk.aʊnts]

szabálytalan mozgás főnév

random walk [random walks] noun
[UK: ˈræn.dəm wɔːk] [US: ˈræn.dəm ˈwɑːk]

szabálytalan módon küzd

hit below the belt[UK: hɪt bɪ.ˈləʊ ðə belt] [US: ˈhɪt bəˈlo.ʊ ðə ˈbelt]

szabálytalan szívdobogás

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

szabálytalan szívdobogás (trepidatio)

heartquake (trembling of the heart)[UK: hˈɑːtkweɪk] [US: hˈɑːrtkweɪk]

szabálytalan szívműködés (arrhythmia) főnév

arrhythmia [arrhythmias]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈrɪð.miə] [US: ə.ˈrɪð.miə]

szabálytalan szívverés (trepidatio)

heartquake (trembling of the heart)[UK: hˈɑːtkweɪk] [US: hˈɑːrtkweɪk]

szabálytalan volta valaminek főnév

anomalousness of something noun
[UK: ə.ˈnɒ.mə.lə.snəs] [US: ə.ˈnɒ.mə.lə.snəs]

szabálytalan átkelés (úton)

jaywalking◼◼◼[UK: ˈdʒeɪ.wɔːk.ɪŋ] [US: ˈdʒeɪ.ˌwɔːk.ɪŋ]

szabálytalan érverés

flutter[UK: ˈflʌ.tə(r)] [US: ˈflʌ.tər]

intermittent pulse [intermittent pulses] noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪtnt pʌls] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪ.tənt ˈpəls]

szabálytalankodás (sportban) főnév

infraction of law noun
[UK: ɪn.ˈfræk.ʃn̩ əv lɔː] [US: ˌɪn.ˈfræk.ʃn̩ əv ˈlɑː]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză