dicţionar Maghiar-Englez »

részleg înseamnă în null

MaghiarăEngleză
részleg főnév

department◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈpɑːt.mənt] [US: də.ˈpɑːrt.mənt]

section◼◼◼ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

division◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩]

detail◼◼◻ noun
[UK: ˈdiː.teɪl] [US: də.ˈteɪl]

cell◼◻◻ noun
[UK: sel] [US: ˈsel]

side◼◻◻ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

dept (department)◼◻◻ noun
abbrev

contingent◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈtɪn.dʒənt] [US: kən.ˈtɪn.dʒənt]

fraction noun
[UK: ˈfræk.ʃn̩] [US: ˈfræk.ʃn̩]

részleg

divisional[UK: dɪ.ˈvɪʒ.n̩.əl] [US: dɪ.ˈvɪʒ.n̩.əl]

részleges melléknév

fractional◼◼◼ adjective
[UK: ˈfræk.ʃnəl] [US: ˈfræk.ʃə.nəl]

incomplete◼◼◻ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

particular◼◼◻ adjective
[UK: pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r)] [US: pər.ˈtɪ.kjə.lər]

fractionary adjective
[UK: ˈfrækʃənəri] [US: ˈfrækʃənəri]

token adjective
[UK: ˈtəʊkən] [US: ˈtoʊkən]

részleges (partialis) melléknév

partial◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɑːʃ.l̩] [US: ˈpɑːr.ʃl̩]

részleges automata

partial automatic[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ˌɔː.tə.ˈmæ.tɪk] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˌɒ.tə.ˈmæ.tɪk]

részleges besűrítés főnév

dephlegmation noun
[UK: dɪflɪɡmˈeɪʃən] [US: dɪflɪɡmˈeɪʃən]

részleges bénulás főnév

paresis◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.rɪ.sɪs] [US: pə.ˈriː.sɪs]

részleges egybeesés főnév

incidence noun
[UK: ˈɪn.sɪ.dəns] [US: ˈɪn.sə.dəns]

részleges elsötétítés főnév

brown-out noun
[UK: braʊn ˈaʊt] [US: ˈbraʊn ˈaʊt]

dim-out◼◻◻ noun
[UK: dɪm ˈaʊt] [US: ˈdɪm ˈaʊt]

részleges elsötétítés főnév
US

brownout noun
[UK: ˈbraʊ.ˌnɑːwt] [US: ˈbraʊ.ˌnɑːwt]

részleges ficam (subluxatio) főnév

subluxation◼◼◼ noun
[UK: sə.blək.ˈseɪ.ʃən] [US: sə.blək.ˈseɪ.ʃən]

részleges foglalkoztatottság főnév

underemployment noun
[UK: ən.də.rəm.ˌplɔɪ.mənt] [US: ən.də.rəm.ˌplɔɪ.mənt]

részleges földelés

partial earth[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ɜːθ] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˈɝːθ]

részleges galvanizálás

parcel plating[UK: ˈpɑːs.l̩ ˈpleɪt.ɪŋ] [US: ˈpɑːr.sl̩ ˈpleɪt.ɪŋ]

részleges kondenzálás főnév

dephlegmation noun
[UK: dɪflɪɡmˈeɪʃən] [US: dɪflɪɡmˈeɪʃən]

részleges mandulaeltávolítás (tonsillotomia) főnév

tonsillotomy noun
[UK: tˌɒnsɪlˈɒtəmi] [US: tˌɑːnsɪlˈɑːɾəmi]

részleges munkaidő

short time[UK: ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

részleges munkaidővel dolgozik

be on short time[UK: bi ɒn ʃɔːt ˈtaɪm] [US: bi ɑːn ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

részleges napfogyatkozás

partial eclipse◼◼◼[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ɪ.ˈklɪps] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ɪ.ˈklɪps]

részleges nyomtatás

separable-printing[UK: ˈse.pə.rəb.l̩ ˈprɪnt.ɪŋ] [US: ˈse.pə.rəb.l̩ ˈprɪnt.ɪŋ]

részleges siker

partial success◼◼◼[UK: ˈpɑːʃ.l̩ sək.ˈses] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ sək.ˈses]

részleges színvakság főnév

chromatopsia noun
[UK: krəʊmətˈɒpsiə] [US: kroʊmətˈɑːpsiə]

részleges színvakság (dichromatopsia, dichromasia)

dichromatism noun
[UK: dˈaɪkrəʊmətˌɪzəm] [US: dˈaɪkroʊmətˌɪzəm]

dichromatopsia[UK: dˌaɪkrəʊmətˈɒpsiə] [US: dˌaɪkroʊmətˈɑːpsiə]

részleges színvakság (dyschromatopsia) főnév

dyschromatopsia noun
[UK: dˌɪʃrəʊmətˈɒpsiə] [US: dˌɪʃroʊmətˈɑːpsiə]

részleges terhelés

light-duty[UK: laɪt ˈdjuː.ti] [US: ˈlaɪt ˈduː.ti]

részleges túltermelés

partial overproduction[UK: ˈpɑːʃ.l̩ ˌəʊv.ə.prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈpɑːr.ʃl̩ ˌoʊv.r̩.prə.ˈdʌk.ʃn̩]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză