dicţionar Maghiar-Englez » rágalmazó meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
rágalmazó

calumniator◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈlʌm.nɪeɪ.tə] [US: kə.ˈlʌm.nɪeɪ.tə]

defamatory◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈfæ.mət.r̩i] [US: də.ˈfæ.mə.ˌtɔː.ri]

injurious◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs] [US: ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs]

slanderer◼◼◼ noun
[UK: ˈslɑːn.də.rə(r)] [US: ˈslɑːn.də.rər]

traducer◼◼◼ noun
[UK: trə.ˈdjuː.sə(r)] [US: trə.ˈdjuː.sər]

backbiter noun
[UK: ˈbæk.baɪ.tə(r)] [US: ˈbæk.baɪ.tər]

calumniatory adjective
[UK: kə.ˈlʌm.nɪə.tə.rɪ] [US: kə.ˈlʌm.niːə.ˌtɔː.riː]

calumnious adjective
[UK: kə.ˈlʌm.nɪəs] [US: kə.ˈlʌm.niːəs]

decrier noun
[UK: dɪˈkraɪə ] [US: dɪˈkraɪər ]

defamer noun
[UK: dɪˈfeɪmə ] [US: dɪˈfeɪmər ]

disparager noun
[UK: dɪsˈpærɪʤə ] [US: dɪˈspɛrɪʤər ]

libeler noun
[UK: ˈlaɪbələ ] [US: ˈlaɪbələr ]

libeller noun
[UK: ˈlaɪ.blə] [US: ˈlaɪ.blə]

libellous adjective
[UK: ˈlaɪ.bə.ləs] [US: ˈlaɪ.bə.ləs]

libelous adjective
[UK: ˈlaɪ.bə.ləs] [US: ˈlaɪ.bə.ləs]

maligner noun
[UK: məˈlaɪnə ] [US: məˈlaɪnər ]

slanderous adjective
[UK: ˈslɑːn.də.rəs] [US: sˈlæn.də.rəs]

vilifier noun
[UK: ˈvɪlɪfaɪə ] [US: ˈvɪlɪˌfaɪər ]

vilipender noun
[UK: vˈɪlaɪpəndə] [US: vˈɪlaɪpəndɚ]

vituperative adjective
[UK: vɪ.ˈtjuː.pə.rə.tɪv] [US: ˌvaɪ.ˈtuː.pə.rə.tɪv]

rágalmazó főnév
biz

mud-slinger noun
[UK: mʌd ˈslɪŋə(r)] [US: ˈməd sˈlɪŋər]

rágalmazó beszéd

vituperative speech[UK: vɪ.ˈtjuː.pə.rə.tɪv spiːtʃ] [US: ˌvaɪ.ˈtuː.pə.rə.tɪv ˈspiːtʃ]

rágalmazó ember

slander-monger[UK: ˈslɑːn.də(r) ˈmʌŋ.ɡə(r)] [US: sˈlæn.dər ˈmʌŋ.ɡər]

rágalmazó kijelentést tesz vkiről

utter a libel against somebody[UK: ˈʌ.tə(r) ə ˈlaɪb.l̩ ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈʌ.tər ə ˈlaɪb.l̩ ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rágalmazó személy főnév

vituperator noun
[UK: vˈɪtjuːpərˌeɪtə] [US: vˈɪɾuːpɚrˌeɪɾɚ]

rágalmazó írás

libel[UK: ˈlaɪb.l̩] [US: ˈlaɪb.l̩]

rágalmazó író, szónok

hatchetman, hatchetmen[UK: hˈatʃetmən hˈatʃɪtmˌen] [US: hˈætʃetmən hˈætʃɪtmˌen]

You can find it in:

MaghiarăEngleză