dicţionar Maghiar-Englez »

palota înseamnă în null

MaghiarăEngleză
palota főnév

palace [palaces]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪs] [US: ˈpæ.ləs]

mansion [mansions]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæn.ʃn̩] [US: ˈmæn.ʃn̩]

castle [castles]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɑːs.l̩] [US: ˈkæs.l̩]

hall [halls]◼◻◻ noun
[UK: hɔːl] [US: ˈhɒl]

prefecture [prefectures] noun
[UK: ˈpriː.fek.tjʊə(r)] [US: ˈpriː.ˌfek.tʃər]

palotagróf főnév

count palatine noun

palotagróf főnév
tört

palsgrave noun
[UK: ˈpɔːlz.ɡreɪv] [US: ˈpɔːlz.ɡreɪv]

palotagrófi melléknév

palatine◼◼◻ adjective
[UK: ˈpæ.lə.taɪn] [US: ˈpæ.lə.ˌtaɪn]

palotagrófi melléknév
tört

palatinal adjective
[UK: pˈalətˌɪnəl] [US: pˈælətˌɪnəl]

palotagrófi méltóság főnév

palatinate [palatinates] noun
[UK: pə.ˈlæ.tɪ.nət] [US: pə.ˈlæ.tɪ.nət]

palotagrófi tartomány főnév

palatinate [palatinates] noun
[UK: pə.ˈlæ.tɪ.nət] [US: pə.ˈlæ.tɪ.nət]

palotagrófné főnév
tört

palsgravine noun
[UK: pˈalsɡrəvˌaɪn] [US: pˈælsɡrəvˌaɪn]

palotagrófság főnév

county palatine noun
[UK: ˈkaʊn.ti ˈpæ.lə.taɪn] [US: ˈkaʊn.ti ˈpæ.lə.ˌtaɪn]

palotagrófságok

counties palatine[UK: ˈkaʊn.tɪz ˈpæ.lə.taɪn] [US: ˈkaʊn.tiz ˈpæ.lə.ˌtaɪn]

palotaőrség főnév

palace guard◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.lɪs ɡɑːd] [US: ˈpæ.ləs ˈɡɑːrd]

palotapincsi főnév

Pekingese [Pekingeses]◼◼◼ noun
[UK: ˌpiːk.ɪŋ.ˈiːz] [US: piːk.ɪŋ.ˈiːz]

Pekinese [Pekineses]◼◻◻ noun
[UK: ˌpiːk.ɪ.ˈniːz] [US: ˌpiːk.ɪ.ˈniːz]

peke noun
[UK: piːk] [US: piːk]

palotaszerű melléknév

palatial [palatialer, palatialest]◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈleɪʃ.l̩] [US: pə.ˈleɪʃ.l̩]

bérpalota főnév

mansions noun
[UK: ˈmæn.ʃn̩z] [US: ˈmæn.tʃn̩z]

Buckingham-palota főnév

Buckingham Palace noun
[UK: ˈbʌk.ɪŋəm ˈpæ.lɪs] [US: ˈbʌk.ɪŋ.ˌhæm ˈpæ.ləs]

főesperesi palota főnév

archdeaconate noun
[UK: ˌɑːtʃdˈiːkənˌeɪt] [US: ˌɑːrtʃdˈiːkənˌeɪt]

archdeaconry noun
[UK: ɑːʧ.ˈdiːk.ən.ri] [US: ɑːrʧ.ˈdiːk.ən.ri]

királyi palota

court◼◼◼[UK: kɔːt] [US: ˈkɔːrt]

palace [palaces] noun
[UK: ˈpæ.lɪs] [US: ˈpæ.ləs]

királyi palota testőrségi törzstisztje

silver-stick[UK: ˈsɪl.və(r) stɪk] [US: ˈsɪl.vər ˈstɪk]

kormányzói palota főnév

governorate [governorates] noun
[UK: ɡˈʌvənərˌeɪt] [US: ɡˈʌvɚnɚrˌeɪt]

londoni tőzsde(palota)

the Royal Exchange[UK: ðə ˈrɔɪəl ɪkˈs.tʃeɪndʒ] [US: ðə ˌrɔɪəl ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

londoni tőzsdepalota GB

royal exchange[UK: ˈrɔɪəl ɪkˈs.tʃeɪndʒ] [US: ˌrɔɪəl ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

luxuspalotákban lakott

he dwelt in marble halls[UK: hiː dwelt ɪn ˈmɑːb.l̩ hɔːlz] [US: ˈhiː ˈdwelt ɪn ˈmɑːr.bl̩ ˈhɒlz]

pekingi palotakutya főnév

peke noun
[UK: piːk] [US: piːk]

Pekingese [Pekingeses] noun
[UK: ˌpiːk.ɪŋ.ˈiːz] [US: piːk.ɪŋ.ˈiːz]

pekingi palotakutyácska főnév

peke noun
[UK: piːk] [US: piːk]

Pekingese [Pekingeses] noun
[UK: ˌpiːk.ɪŋ.ˈiːz] [US: piːk.ɪŋ.ˈiːz]

Pfalzi Palotagrófság főnév

Palatinate [Palatinates] noun
[UK: pə.ˈlæ.tɪ.nət] [US: pə.ˈlæ.tɪ.nət]

püspöki palota

bishop's palace◼◼◼[UK: ˈbɪ.ʃəps ˈpæ.lɪs] [US: ˈbɪ.ʃəps ˈpæ.ləs]

szenátus palotája főnév

senate-house noun
[UK: ˈse.nɪt ˈhaʊs] [US: ˈse.nət ˈhaʊs]

Westminster-palota főnév

Palace of Westminster noun
[UK: ˈpæ.lɪs əv ˈwest.mɪn.stə(r)] [US: ˈpæ.ləs əv ˌwest.ˈmɪn.stər]

Westminsteri Igazságügyi Palota

Westminster Hall[UK: ˈwest.mɪn.stə(r) hɔːl] [US: ˌwest.ˈmɪn.stər ˈhɒl]

You can find it in:

MaghiarăEngleză