dicţionar Maghiar-Englez »

nem teljes înseamnă în null

MaghiarăEngleză
nem teljes

incomplete◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪnk.əm.ˈpliːt] [US: ˌɪnk.əm.ˈpliːt]

half [halves]◼◼◻ noun
[UK: hɑːf] [US: ˈhæf]

short◼◻◻[UK: ʃɔːt] [US: ˈʃɔːrt]

subtotal [subtotals] noun
[UK: ˈsʌb.təʊt.l̩] [US: ˈsʌbto.ʊt.l̩]

uncomplete adjective
[UK: ˌənk.əm.ˈpliːt] [US: ˌənk.əm.ˈpliːt]

uncomprehensive adjective
[UK: ˌʌnˌkɒmprɪˈhɛnsɪv ] [US: ʌnˌkɑmpriˈhɛnsɪv ]

nem teljes (feles-, negyedes alakú kristály) melléknév

merohedral adjective
[UK: mˌerəʊhˈiːdrəl] [US: mˌeroʊhˈiːdrəl]

nem teljes legénységű melléknév

undermanned adjective
[UK: ˌʌn.də.ˈmænd] [US: ˈʌn.dər.ˌmænd]

nem teljes munkaidő melléknév

short time adjective
[UK: ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

nem teljes teljesítményt leadó melléknév

underpowered adjective

nem teljes terhelés

light-duty[UK: laɪt ˈdjuː.ti] [US: ˈlaɪt ˈduː.ti]

nem teljesen asszimilálódott bevándorolt melléknév

hyphenated adjective
[UK: ˈhaɪ.fə.neɪ.tɪd] [US: ˈhaɪ.fə.ˌne.təd]

nem teljesen érdek nélküli

he is not entirely disinterested[UK: hiː ɪz nɒt ɪn.ˈtaɪə.li dɪs.ˈɪn.trə.stɪd] [US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt en.ˈtaɪər.li ˌdɪ.ˈsɪn.trə.stəd]

nem teljesen kiégett tégla főnév

picking noun
[UK: ˈpɪkɪŋ] [US: ˈpɪkɪŋ]

nem teljesen kifejlett állat főnév

subadult [subadults] noun

nem teljesen lejegyzett

under-subscribed[UK: ˈʌnd.ə(r) səb.ˈskraɪbd] [US: ˈʌnd.r̩ səb.ˈskraɪbd]

nem teljesen megrakott raktár főnév

ullage noun
[UK: ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈʌ.lɪdʒ]

nem teljesen megtelt hombár

ullage[UK: ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈʌ.lɪdʒ]

nem teljesen önzetlen

he is not entirely disinterested[UK: hiː ɪz nɒt ɪn.ˈtaɪə.li dɪs.ˈɪn.trə.stɪd] [US: ˈhiː ˈɪz ˈnɑːt en.ˈtaɪər.li ˌdɪ.ˈsɪn.trə.stəd]

nem teljesít

default◼◼◼[UK: dɪ.ˈfɔːlt] [US: də.ˈfɒlt]

unfulfill◼◼◻[UK: ˌʌnfʊlˈfɪl ] [US: ʌnfʊlˈfɪl ]

unfulfil[UK: ʌnfʊlfˈɪl] [US: ʌnfʊlfˈɪl]

nem teljesít (ígéretet) ige

belie [belied, belied, belying, belies] verb
[UK: bɪ.ˈlaɪ] [US: bə.ˈlaɪ]

nem teljesítés

default[UK: dɪ.ˈfɔːlt] [US: də.ˈfɒlt]

non-accomplishment[UK: nɒn əˈk.ʌm.plɪ.ʃmənt] [US: ˈnɑːn əˈk.ɑːm.plɪ.ʃmənt]

non-compliance [non-compliances] noun
[UK: nɒn kəm.ˈplaɪəns] [US: ˈnɑːn kəm.ˈplaɪəns]

non-fulfilment noun
[UK: nɒn fʊl.ˈfɪl.mənt] [US: ˈnɑːn fʊl.ˈfɪl.mənt]

non-performance noun
[UK: nɒn pə.ˈfɔː.məns] [US: ˈnɑːn pər.ˈfɔːr.məns]

nonaccomplishment noun
[UK: nˌɒnəkˈɒmplɪʃmənt] [US: nˌɑːnəkˈɑːmplɪʃmənt]

nem teljesítés (szerződésé) főnév

inexecution noun
[UK: ˌɪnˌeksɪkjˈuːʃən] [US: ˌɪnˌeksɪkjˈuːʃən]

nem teljesített melléknév

unaffected adjective
[UK: ˌʌnɪˈfɛktɪd ] [US: ʌnɪˈfɛktəd ]

undischarged adjective
[UK: ˌʌn.dɪs.ˈtʃɑːdʒd] [US: ˌʌn.dɪs.ˈtʃɑːrdʒd]

ungranted adjective
[UK: ˌʌnˈgrɑːntɪd ] [US: ʌnˈgræntəd ]

ungratified adjective
[UK: ˌʌnˈgrætɪfaɪd ] [US: ʌnˈgrætəˌfaɪd ]

nem teljesíthető melléknév

ungrantable adjective
[UK: ˌʌnˈgrɑːntəbl ] [US: ʌnˈgræntəbl ]

nem teljesíti a kötelességét

cop out[UK: kɒp ˈaʊt] [US: ˈkɑːp ˈaʊt]

fail in one's duty[UK: feɪl ɪn wʌnz ˈdjuː.ti] [US: ˈfeɪl ɪn wʌnz ˈduː.ti]

nem teljesíti ígéretét

die on it[UK: daɪ ɒn ɪt] [US: ˈdaɪ ɑːn ˈɪt]

nem teljesült (vágy) melléknév

ungratified adjective
[UK: ˌʌnˈgrætɪfaɪd ] [US: ʌnˈgrætəˌfaɪd ]

a munkaerő nem teljes kihasználása főnév

underemployment noun
[UK: ən.də.rəm.ˌplɔɪ.mənt] [US: ən.də.rəm.ˌplɔɪ.mənt]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză