dicţionar Maghiar-Englez » megtévesztő meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
megtévesztő

deceptive◼◼◼ adjective
[UK: dɪ.ˈsep.tɪv] [US: də.ˈsep.tɪv]

misleading◼◼◼ adjective
[UK: ˌmɪs.ˈliːd.ɪŋ] [US: ˌmɪs.ˈliːd.ɪŋ]

deceiving◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈsiːv.ɪŋ] [US: də.ˈsiːv.ɪŋ]

delusive◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈluː.sɪv] [US: dɪ.ˈluː.sɪv]

specious◼◻◻ adjective
[UK: ˈspiː.ʃəs] [US: ˈspiː.ʃəs]

abuser noun
[UK: ə.ˈbjuː.zə(r)] [US: ə.ˈbjuː.zər]

amusive adjective
[UK: ˈamjuːsˌɪv] [US: ˈæmjuːsˌɪv]

bewildering adjective
[UK: bɪ.ˈwɪl.dər.ɪŋ] [US: bə.ˈwɪl.dər.ɪŋ]

cozening noun
[UK: ˈkʌz.n̩.ɪŋ] [US: ˈkʌz.n̩.ɪŋ]

delusory adjective
[UK: dɪˈluːsəri] [US: dɪˈluːsəri]

diversionary adjective
[UK: daɪ.ˈvɜː.ʃə.nə.ri] [US: daɪ.ˈvɝː.ʒə.ˌne.ri]

dodgy adjective
[UK: ˈdɒ.dʒi] [US: ˈdɒ.dʒi]

dummy adjective
[UK: ˈdʌ.mi] [US: ˈdʌ.mi]

fallacious adjective
[UK: fə.ˈleɪ.ʃəs] [US: fə.ˈleɪ.ʃəs]

false adjective
[UK: ˈfɔːls] [US: ˈfɔːls]

illusive adjective
[UK: ɪ.ˈluː.sɪv] [US: ˌɪ.ˈluː.sɪv]

illusory adjective
[UK: ɪ.ˈluː.sə.ri] [US: ˌɪ.ˈluː.sə.ri]

seductive adjective
[UK: sɪ.ˈdʌk.tɪv] [US: sə.ˈdək.tɪv]

megtévesztő melléknév
GB

colourable adjective
[UK: ˈkʌ.lə.rəbl] [US: ˈkʌ.lə.rə.bəl]

megtévesztő hír

false news[UK: ˈfɔːls njuːz] [US: ˈfɔːls ˈnuːz]

megtévesztő külső főnév

facade noun
[UK: fə.ˈsɑːd] [US: fə.ˈsɑːd]

megtévesztő látszat főnév

speciosity noun
[UK: spˌesɪˈɒsɪti] [US: spˌesɪˈɑːsɪɾi]

speciousness noun
[UK: ˈspiː.ʃə.snəs] [US: ˈspiː.ʃə.snəs]

megtévesztő módon határozószó

deceptively adverb
[UK: dɪ.ˈsep.tɪ.vli] [US: də.ˈsep.tɪ.vli]

megtévesztő támadás

feint[UK: feɪnt] [US: ˈfeɪnt]

megtévesztő volta (vmnek) főnév

plausibility noun
[UK: ˌplɔː.zə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌplɒ.zə.ˈbɪ.lə.ti]

seductiveness noun
[UK: sɪ.ˈdʌk.tɪv] [US: sɪ.ˈdʌk.tɪv]

megtévesztő érvelés

special pleading[UK: ˈspeʃ.l̩ ˈpliːd.ɪŋ] [US: ˈspeʃ.l̩ ˈpliːd.ɪŋ]

megtévesztően határozószó

deceptively◼◼◼ adverb
[UK: dɪ.ˈsep.tɪ.vli] [US: də.ˈsep.tɪ.vli]

bewilderingly adverb
[UK: bɪ.ˈwɪl.də.rɪŋ.li] [US: bɪ.ˈwɪl.də.rɪŋ.li]

deceitfully adverb
[UK: dɪ.ˈsiːt.fʊ.li] [US: dɪ.ˈsiːt.fʊ.li]

deceivingly adverb
[UK: dɪ.ˈsiː.vɪŋ.li] [US: dɪ.ˈsiː.vɪŋ.li]

megtévesztően határozószó
GB

colourably adverb
[UK: kˈʌlərəbli] [US: kˈʌlɚrəbli]

vm megtévesztő volta

trumperiness[UK: trˈʌmpərinəs] [US: trˈʌmpɚrɪnəs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză