dicţionar Maghiar-Englez »

malária (malaria) înseamnă în null

MaghiarăEngleză
malária (malaria) főnév

ague [agues]◼◼◼ noun
[UK: ˈeɪ.ɡjuː] [US: ˈæ.ˌɡjuː]

African fever noun
[UK: ˈæ.frɪkən ˈfiː.və(r)] [US: ˈæ.frɪkən ˈfiː.vər]

fever and agues noun
[UK: ˈfiː.və(r) ənd ˈeɪ.ɡjuːz] [US: ˈfiː.vər ænd ˈeɪ.ɡjuːz]

intermittent fever [intermittent fevers] noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪtnt ˈfiː.və(r)] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪ.tənt ˈfiː.vər]

jungle fever noun
[UK: ˈdʒʌŋ.ɡl̩ ˈfiː.və(r)] [US: ˈdʒʌŋ.ɡl̩ ˈfiː.vər]

paludism [paludisms] noun
[UK: pˈaluːdˌɪzəm] [US: pˈæluːdˌɪzəm]

malária (malaria, paludismus) főnév

malaria [malarias]◼◼◼ noun
[UK: mə.ˈleə.rɪə] [US: mə.ˈle.riə]

You can find it in:

MaghiarăEngleză