dicţionar Maghiar-Englez »

lelkifurdalás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
lelkifurdalás főnév

remorse◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈmɔːs] [US: rə.ˈmɔːrs]

qualm [qualms]◼◼◻ noun
[UK: kwɑːm] [US: kwɑːm]

qualms of conscience◼◻◻ noun
[UK: kwɑːmz əv ˈkɒn.ʃəns] [US: ˈkwɑːmz əv ˈkɑːn.ʃəns]

pangs of conscience noun
[UK: pæŋz əv ˈkɒn.ʃəns] [US: ˈpæŋz əv ˈkɑːn.ʃəns]

twinges of conscience noun
[UK: ˈtwɪn.dʒɪz əv ˈkɒn.ʃəns] [US: ˈtwɪn.dʒɪz əv ˈkɑːn.ʃəns]

lelkifurdalás nélküli melléknév

unconscionable adjective
[UK: ʌnˈk.ɒn.ʃə.nəb.l̩] [US: ʌnˈk.ɑːn.ʃə.nəb.l̩]

lelkifurdalása van

have a bad conscience[UK: həv ə bæd ˈkɒn.ʃəns] [US: həv ə ˈbæd ˈkɑːn.ʃəns]

have a burdened conscience[UK: həv ə ˈbɜːd.n̩d ˈkɒn.ʃəns] [US: həv ə ˈbɝː.dn̩d ˈkɑːn.ʃəns]

have a guilty conscience[UK: həv ə ˈɡɪl.ti ˈkɒn.ʃəns] [US: həv ə ˈɡɪl.ti ˈkɑːn.ʃəns]

lelkifurdalástól gyötört

conscience-smitten[UK: ˈkɒn.ʃəns smɪt.n̩] [US: ˈkɑːn.ʃəns ˈsmɪt.n̩]

qualm-sich[UK: kwɑːm] [US: kwɑːm]

qualmy adjective
[UK: kwˈɑːmi] [US: kwˈɑːmi]

lelkifurdalástól mentes melléknév

qualmless adjective
[UK: kwˈɑːmləs] [US: kwˈɑːmləs]

You can find it in:

MaghiarăEngleză