dicţionar Maghiar-Englez »

kijelentés înseamnă în null

MaghiarăEngleză
kijelentés főnév

statement [statements]◼◼◼ noun
[UK: ˈsteɪt.mənt] [US: ˈsteɪt.mənt]

claim [claims]◼◼◻ noun
[UK: kleɪm] [US: ˈkleɪm]

revelation [revelations]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.və.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.və.ˈleɪʃ.n̩]

assertion [assertions]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈsɜːʃ.n̩] [US: ə.ˈsɝː.ʃn̩]

saying [sayings]◼◻◻ noun
[UK: ˈseɪ.ɪŋ] [US: ˈseɪ.ɪŋ]

pronouncement [pronouncements]◼◻◻ noun
[UK: prə.ˈnaʊn.smənt] [US: prə.ˈnaʊn.smənt]

utterance [utterances]◼◻◻ noun
[UK: ˈʌ.tə.rəns] [US: ˈʌ.tə.rəns]

dictum [dicta | dictums] irregular noun

showing noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ] [US: ˈʃoʊɪŋ]

asseveration noun
[UK: ə.ˌse.və.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌse.və.ˈreɪʃ.n̩]

dicta◼◼◻ noun
[UK: ˈdɪk.tə] [US: ˈdɪk.tə]

enunciation [enunciations] noun
[UK: ɪ.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: i.nən.si.ˈeɪʃ.n̩]

expositional noun
[UK: ˌɛkspəʊˈzɪʃən(ə)l ] [US: ˌɛkspəˈzɪʃən(ə)l ]

submitting noun
[UK: səb.ˈmɪt.ɪŋ] [US: səb.ˈmɪt.ɪŋ]

kijelentés (ünnepélyes) főnév

protestation [protestations]◼◼◼ noun
[UK: ˌprɒt.ɪ.ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˌprɑːt.ə.ˈsteɪʃ.n̩]

kijelentés vélemény

whity-brown[UK: ˈwaɪ.tɪ braʊn] [US: ˈhwaɪ.tiː ˈbraʊn]

kijelentések

extravagancy[UK: ɪks.ˈtræ.vɪ.ɡən.sɪ] [US: ɪk.ˈstræ.vʌ.ɡən.siː]

kijelentésen alapuló vallás

revealed religion[UK: rɪ.ˈviːld rɪ.ˈlɪ.dʒən] [US: rɪ.ˈviːld rə.ˈlɪ.dʒən]

kijelentést

affeer[UK: əfˈiə] [US: əfˈɪr]

kijelentést elfogadó főnév

revelationist noun
[UK: ˌrɛvɪˈleɪʃənɪst ] [US: ˌrɛvəˈleɪʃənɪst ]

a biblia minden kijelentésének szó szerinti vétele főnév

fundamentalism noun
[UK: ˌfʌn.də.ˈmen.tə.lɪ.zəm] [US: ˌfʌn.də.ˈmen.tə.ˌlɪ.zəm]

az ujj (középső ujj feltartva obszcén kijelentést közöl)

the finger◼◼◼[UK: ðə ˈfɪŋ.ɡə(r)] [US: ðə ˈfɪŋ.ɡər]

bizonyítékokkal alá nem támasztott kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

bölcs kijelentéseket tevő melléknév

sententious [sententiouser, sententiousest] adjective
[UK: sen.ˈten.ʃəs] [US: sen.ˈten.ʃəs]

dogmatikus kijelentéseket tesz ige

dogmatize [dogmatized, dogmatized, dogmatizing, dogmatizes] verb
[UK: ˈdɒɡ.mə.taɪz] [US: ˈdɒɡ.mə.taɪz]

egyszerű kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

eskü alatti kijelentés

statement under oath[UK: ˈsteɪt.mənt ˈʌnd.ə(r) əʊθ] [US: ˈsteɪt.mənt ˈʌnd.r̩ oʊθ]

eskü helyetti kijelentés

statutory declaration[UK: ˈstæ.tʃʊt.r̩i ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈstæ.tʃə.ˌtɔː.ri ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩]

fenntartással fogad egy kijelentést (átv)

take a statement with a grain of salt[UK: teɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪð ə ɡreɪn əv sɔːlt] [US: ˈteɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪθ ə ˈɡreɪn əv ˈsɒlt]

take a statement with a pinch of salt[UK: teɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪð ə pɪntʃ əv sɔːlt] [US: ˈteɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪθ ə ˈpɪntʃ əv ˈsɒlt]

hatálytalanítható (kijelentés) melléknév

rectractible adjective
[UK: rˈektrəktəbəl] [US: rˈektrəktəbəl]

kétkedéssel fogad egy kijelentést

take a statement with a grain of salt[UK: teɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪð ə ɡreɪn əv sɔːlt] [US: ˈteɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪθ ə ˈɡreɪn əv ˈsɒlt]

take a statement with a pinch of salt[UK: teɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪð ə pɪntʃ əv sɔːlt] [US: ˈteɪk ə ˈsteɪt.mənt wɪθ ə ˈpɪntʃ əv ˈsɒlt]

nem igazolt kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

ostobaság (viselkedésé, kijelentésé) főnév

unwisdom [unwisdoms]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌn.ˈwɪz.dəm] [US: ən.ˈwɪz.dəm]

provokatív kijelentéseket tesz

he is trailing his coat[UK: hiː ɪz ˈtreɪl.ɪŋ hɪz ˈkəʊt] [US: ˈhiː ˈɪz ˈtreɪl.ɪŋ ˈhɪz ˈkoʊt]

provokáló kijelentéseket tesz főnév

cloke noun
[UK: ˈklok] [US: ˈklok]

puszta kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

rágalmazó kijelentést tesz vkiről

utter a libel against somebody[UK: ˈʌ.tə(r) ə ˈlaɪb.l̩ ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈʌ.tər ə ˈlaɪb.l̩ ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tényekkel alá nem támasztott kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză