dicţionar Maghiar-Englez » kevés meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
kevés

few◼◼◼ adjective
[UK: fjuː] [US: ˈfjuː]

little◼◼◼ adverb
[UK: ˈlɪt.l̩] [US: ˈlɪt.l̩]

a few◼◻◻ numeral pronoun
[UK: ə fjuː] [US: ə ˈfjuː]

a little◼◻◻ adverb
[UK: ə ˈlɪt.l̩] [US: ə ˈlɪt.l̩]

bare◼◻◻ adjective
[UK: beə(r)] [US: ˈber]

scant◼◻◻ adjective
[UK: skænt] [US: ˈskænt]

scarce◼◻◻ adjective
[UK: skeəs] [US: ˈskers]

slight◼◻◻ adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

tight◼◻◻ adjective
[UK: taɪt] [US: ˈtaɪt]

exiguous adjective
[UK: eɡ.ˈzɪ.ɡjʊəs] [US: eg.ˈzɪ.ɡjʊəs]

innutrient noun
[UK: ɪnnjˈuːtriənt] [US: ɪnnjˈuːtriənt]

slim adjective
[UK: slɪm] [US: sˈlɪm]

kevés, vagy egyáltalán semmi

little if any[UK: ˈlɪt.l̩ ɪf ˈe.ni] [US: ˈlɪt.l̩ ˈɪf ˈe.ni]

little or no[UK: ˈlɪt.l̩ ɔː(r) nəʊ] [US: ˈlɪt.l̩ ɔːr ˈnoʊ]

kevés (vm) főnév

thought◼◼◼ noun
[UK: ˈθɔːt] [US: ˈθɔːt]

kevés a memória

insufficient memory[UK: ˌɪn.sə.ˈfɪʃnt ˈme.mə.ri] [US: ˌɪn.sə.ˈfɪ.ʃənt ˈme.mə.ri]

kevés a pénz

money is tight[UK: ˈmʌ.ni ɪz taɪt] [US: ˈmʌ.ni ˈɪz ˈtaɪt]

kevés a pénze

be short of money[UK: bi ʃɔːt əv ˈmʌ.ni] [US: bi ˈʃɔːrt əv ˈmʌ.ni]

kevés a valószínűsége annak, hogy …

it's hardly to be expected that[UK: ɪts ˈhɑːd.li tuː bi ɪk.ˈspek.tɪd ðæt] [US: ɪts ˈhɑːrd.li ˈtuː bi ɪk.ˈspek.təd ˈðæt]

kevés az ideje

be pushed for time[UK: bi pʊʃt fɔː(r) ˈtaɪm] [US: bi ˈpʊʃt ˈfɔːr ˈtaɪm]

kevés az értéke

be little worth[UK: bi ˈlɪt.l̩ wɜːθ] [US: bi ˈlɪt.l̩ ˈwɝːθ]

be worth little[UK: bi wɜːθ ˈlɪt.l̩] [US: bi ˈwɝːθ ˈlɪt.l̩]

kevés belőle

something of[UK: ˈsʌm.θɪŋ əv] [US: ˈsʌm.θɪŋ əv]

kevés beszédű melléknév

laconic adjective
[UK: ləˈk.ɒ.nɪk] [US: laˈkɑː.nɪk]

silentious adjective
[UK: saɪlˈenʃəs] [US: saɪlˈenʃəs]

taciturn adjective
[UK: ˈtæ.sɪ.tɜːn] [US: ˈtæ.sə.ˌtərn]

kevés csomaggal utazik

travel light[UK: ˈtræv.l̩ laɪt] [US: ˈtræv.l̩ ˈlaɪt]

kevés dolga van (vmivel)

have little to do with something[UK: həv ˈlɪt.l̩ tuː duː wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈlɪt.l̩ ˈtuː ˈduː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

kevés erős feketekávé

demitasse (cafe noir)[UK: ˈde.mi] [US: ˈde.mi]

kevés fáradsággal

on the cheap[UK: ɒn ðə tʃiːp] [US: ɑːn ðə ˈtʃiːp]

kevés gyümölcsű növ

oligocarpous[UK: ˌɒlɪɡəkˈɑːpəs] [US: ˌɑːlɪɡəkˈɑːrpəs]

kevés híján

a little more[UK: ə ˈlɪt.l̩ mɔː(r)] [US: ə ˈlɪt.l̩ ˈmɔːr]

kevés húsú csontos sertésborda

spare-rip[UK: speə(r) rɪp] [US: ˈsper ˈrɪp]

kevés ideje van már csak hátra

his number is up[UK: hɪz ˈnʌm.bə(r) ɪz ʌp] [US: ˈhɪz ˈnʌm.br̩ ˈɪz ʌp]

kevés kalóriatartalmú

innutritious[UK: ɪnnjuːtrˈɪʃəs] [US: ɪnnjuːtrˈɪʃəs]

kevés kivétellel

with few exceptions◼◼◼[UK: wɪð fjuː ɪk.ˈsep.ʃn̩z] [US: wɪθ ˈfjuː ɪk.ˈsep.ʃn̩z]

kevés költséggel határozószó

cheaply adverb
[UK: ˈtʃiː.pli] [US: ˈtʃiː.pli]

kevés köze van (vmi)hez

have little to do with something[UK: həv ˈlɪt.l̩ tuː duː wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈlɪt.l̩ ˈtuː ˈduː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

kevés közöm volt hozzá

I had little to do with it[UK: ˈaɪ həd ˈlɪt.l̩ tuː duː wɪð ɪt] [US: ˈaɪ həd ˈlɪt.l̩ ˈtuː ˈduː wɪθ ˈɪt]

kevés lehetőségéhez képest segít vkt

help somebody in one's small way[UK: help ˈsʌm.bə.di ɪn wʌnz smɔːl ˈweɪ] [US: ˈhelp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn wʌnz ˈsmɒl ˈweɪ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză