dicţionar Maghiar-Englez »

kapcsolás înseamnă în null

MaghiarăEngleză
kapcsolás

contact [contacts]◼◼◼ noun
[UK: ˈkɒn.tækt] [US: ˈkɑːn.ˌtækt]

scheme [schemes]◼◼◼ noun
[UK: skiːm] [US: ˈskiːm]

transfer [transfers]◼◼◼ noun
[UK: ˈtræn.sfɜː(r)] [US: ˈtræn.sfɝː]

coupling [couplings]◼◼◻ noun
[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

joint [joints]◼◼◻ noun
[UK: dʒɔɪnt] [US: ˌdʒɔɪnt]

copulative [copulatives] noun
[UK: ˈkɒ.pjʊ.lə.tɪv] [US: ˈkɒ.pjʊ.lə.tɪv]

fastening [fastenings] noun
[UK: ˈfɑːs.n̩.ɪŋ] [US: ˈfæs.n̩.ɪŋ]

stud [studded, studded, studding, studs] verb
[UK: stʌd] [US: ˈstəd]

kapcsolás jelzése gombon

on-off[UK: ɒn ɒf] [US: ɑːn ˈɒf]

kapcsolási reakció

coupling-pin[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ pɪn] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ ˈpɪn]

coupling-reaction[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ rɪ.ˈæk.ʃn̩] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ ri.ˈæk.ʃn̩]

kapcsolási rendszer

interconnected system[UK: ˌɪn.tək.ə.ˈnek.tɪd ˈsɪ.stəm] [US: ˌɪn.tərk.ə.ˈnek.təd ˈsɪ.stəm]

kapcsolási tényező százalékban kifejezve

coupling-percentage[UK: ˈkʌp.l̩.ɪŋ pə.ˈsen.tɪdʒ] [US: ˈkʌp.l̩.ɪŋ pər.ˈsen.tɪdʒ]

kapcsolást kap vkvel

get through to somebody[UK: ˈɡet θruː tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet θruː ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kapcsolást létesít

put through a call[UK: ˈpʊt θruː ə kɔːl] [US: ˈpʊt θruː ə ˈkɒl]

adat átkapcsolás

data link escape[UK: ˈdeɪt.ə lɪŋk ɪ.ˈskeɪp] [US: ˈdeɪt.ə ˈlɪŋk ə.ˈskeɪp]

autodinkapcsolás főnév

autodyne switching noun
[UK: ˌɔːtəʊdˈaɪn swˈɪtʃɪŋ] [US: ˌɔːɾoʊdˈaɪn swˈɪtʃɪŋ]

automatikus kikapcsolás főnév

knock-off noun
[UK: nɒk ɒf] [US: ˈnɑːk ˈɒf]

bajonett-kapcsolás főnév

bayonet coupling noun
[UK: ˈbeɪə.nət ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈbeɪə.ˌnet ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

bekapcsolás főnév

anchoring noun

putting on noun

bekapcsolási főnév

turn-on [turn-ons]◼◻◻ noun
[UK: tɜːn ɒn] [US: ˈtɝːn ɑːn]

bekapcsolási önellenőrzés

power-on self-test[UK: ˈpaʊər ɒn sɛlf tɛst ] [US: ˈpaʊər ɑn sɛlf tɛst ]

csavaros kapcsolás műsz

screw-coupling[UK: skruː ˈkʌp.l̩.ɪŋ] [US: ˈskruː ˈkʌp.l̩.ɪŋ]

csillagkapcsolás főnév

star circuit noun
[UK: stɑː(r) ˈsɜːkɪt] [US: ˈstɑːr ˈsɝːkət]

star-connection noun
[UK: stɑː(r) kə.ˈnek.ʃn̩] [US: ˈstɑːr kə.ˈnek.ʃn̩]

star [stars] noun
[UK: stɑː(r)] [US: ˈstɑːr]

csillagkapcsolású melléknév

wye-connected adjective
[UK: ˈwaɪ kə.ˈnek.tɪd] [US: ˈwaɪ kə.ˈnek.təd]

csuklós kapcsolás

knuckle-joint[UK: ˈnʌk.l̩ dʒɔɪnt] [US: ˈnʌk.l̩ ˌdʒɔɪnt]

duplex-kapcsolás főnév

duplex [duplices] noun
[UK: ˈdjuː.pleks] [US: ˈduː.ˌpleks]

dörzskapcsolás főnév

friction-clutch noun
[UK: ˈfrɪk.ʃn̩ klʌtʃ] [US: ˈfrɪk.ʃn̩ ˈklətʃ]

ellentétes értelmű szavak kapcsolása főnév
nyelvt

oxymoron [oxymorons] noun
[UK: ˌɒk.sɪ.ˈmɔː.rɒn] [US: aksi.ˈmɔːran]

folyamatos hibajelentő készülék (gépkapcsolású telefonközpontban) főnév

routiner noun
[UK: ruːˈtiːnə ] [US: ruˈtinər ]

fényszóró átkapcsolása városi világításra főnév

dipping noun
[UK: ˈdɪp.ɪŋ] [US: ˈdɪp.ɪŋ]

gyors kikapcsolás

snapping out[UK: ˈsnæp.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈsnæp.ɪŋ ˈaʊt]

gyűrűs kapcsolás vill

ring-connection[UK: rɪŋ kə.ˈnek.ʃn̩] [US: ˈrɪŋ kə.ˈnek.ʃn̩]

hozzákapcsolás főnév

attachment [attachments] noun
[UK: ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ə.ˈtæt.ʃmənt]

subjunction noun
[UK: sʌbdʒˈʌŋkʃən] [US: sʌbdʒˈʌŋkʃən]

ideiglenes kapcsolás

breadboard construction[UK: ˈbred.bɔːd kən.ˈstrʌk.ʃn̩] [US: ˈbred.bɔːrd kən.ˈstrək.ʃn̩]

ikerként kapcsolás

twinning[UK: ˈtwɪn.ɪŋ] [US: ˈtwɪn.ɪŋ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză