dicţionar Maghiar-Englez » következtében meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
következtében

as a consequence◼◼◼[UK: əz ə ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ˈæz ə ˈkɑːn.sə.kwəns]

due to◼◼◼[UK: djuː tuː] [US: ˈduː ˈtuː]

as a consequence of◼◼◻

through◼◼◻[UK: θruː] [US: θruː]

herupon[UK: hˈerəpˌɒn] [US: hˈerəpˌɑːn]

on account of …[UK: ɒn əˈk.aʊnt əv] [US: ɑːn əˈk.aʊnt əv]

aminek következtében határozószó

wherethrough adverb
[UK: wˈeəθruː] [US: wˈerθruː]

annak következtében határozószó

thereupon adverb
[UK: ˌðeə.rə.ˈpɒn] [US: ˌðe.rə.ˈpɑːn]

annak következtében, hogy …

owing to the fact that[UK: ˈəʊɪŋ tuː ðə fækt ðæt] [US: ˈoʊɪŋ ˈtuː ðə ˈfækt ˈðæt]

ennek következtében

in consequence◼◼◼[UK: ɪn ˈkɒn.sɪ.kwəns] [US: ɪn ˈkɑːn.sə.kwəns]

hereon adverb
[UK: hˈiərɒn] [US: hˈɪrɑːn]

therefore adverb
[UK: ˈðeə.fɔː(r)] [US: ˈðer.ˌfɔːr]

thereupon adverb
[UK: ˌðeə.rə.ˈpɒn] [US: ˌðe.rə.ˈpɑːn]

thus[UK: ðʌs] [US: ˈðəs]

whereupon[UK: ˌweə.rʌ.ˈpɒn] [US: ˈwe.rə.ˈpɑːn]

feltartóztatás következtében csökkentett zsold főnév
kat

detainment noun
[UK: dɪˈteɪnmənt ] [US: dɪˈteɪnmənt ]

gyengeség következtében elalszik

fall asleep through weakness[UK: fɔːl ə.ˈsliːp θruː ˈwiːk.nəs] [US: ˈfɑːl ə.ˈsliːp θruː ˈwiːk.nəs]

heveny patairha-gyulladás fűfogyasztás következtében (állatbetegség) (laminitis, pododermatitis)

grass-founder[UK: ɡrɑːs ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈɡræs ˈfaʊn.dər]

heveny patairha-gyulladás gabonafogyasztás következtében (állatbetegség) (laminitis, pododermatitis)

grain-founder[UK: ɡreɪn ˈfaʊn.də(r)] [US: ˈɡreɪn ˈfaʊn.dər]

heveny patairha-gyulladás kemény úton járás következtében (állatbetegség) (laminitis, pododermatitis)

road-founder[UK: rəʊd ˈfaʊn.də(r)] [US: roʊd ˈfaʊn.dər]

szemkáprázás (szemdörzsölés következtében) (phosphen) főnév

phosphene◼◼◼ noun
[UK: fˈɒsfiːn] [US: fˈɑːsfiːn]

sztrájk következtében nem működő melléknév

strikebound adjective
[UK: ˈstraɪk.baʊnd] [US: ˈstraɪk.baʊnd]

sérülés következtében fellépő idegbaj (neurosis traumatica)

traumatic neurosis[UK: trɔː.ˈmæ.tɪk njʊə.ˈrəʊ.sɪs] [US: trɒ.ˈmæ.tɪk njʊəˈro.ʊ.sɪs]

súlynövekedés korrózió következtében

surrosion[UK: sərˈəʊʒən] [US: sɚrˈoʊʒən]

tehát, ennek következtében

what that in mind

tudatlanság következtében

through ignorance[UK: θruː ˈɪɡ.nə.rəns] [US: θruː ˈɪɡ.nə.rəns]

valami következtében kötőszó

due to conjunction
[UK: djuː tuː] [US: ˈduː ˈtuː]

vki cselekedete következtében

through[UK: θruː] [US: θruː]

vm következtében

along of something[UK: ə.ˈlɒŋ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈlɔːŋ əv ˈsʌm.θɪŋ]

vm következtében elszenvedett károk

consecvential damages[UK: kˌɒnsɪkvˈenʃəl dˈamɪdʒɪz] [US: kˌɑːnsɪkvˈenʃəl dˈæmɪdʒɪz]

vm következtében mutatkozó melléknév

ensuant adjective
[UK: ensjˈuːənt] [US: ensˈuːənt]

vmi következtében

resulting from something[UK: rɪ.ˈzʌlt.ɪŋ frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: rə.ˈzəlt.ɪŋ frəm ˈsʌm.θɪŋ]

vmnek következtében

because of something[UK: bɪˈkɒz əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bɪˈkɒz əv ˈsʌm.θɪŋ]

due to something[UK: djuː tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈduː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

in consequence of something[UK: ɪn ˈkɒn.sɪ.kwəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn ˈkɑːn.sə.kwəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

owing to something[UK: ˈəʊɪŋ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈoʊɪŋ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

égési seb (atomrobbanás okozta hő következtében) (vulnus combustum)

flash-burn[UK: flæʃ bɜːn] [US: ˈflæʃ ˈbɝːn]

You can find it in:

MaghiarăEngleză

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies