dicţionar Maghiar-Englez » könnyen legyőz vkt meaning in Engleză

MaghiarăEngleză
könnyen legyőz vkt

put it across somebody[UK: ˈpʊt ɪt ə.ˈkrɒs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt ˈɪt ə.ˈkrɒs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

romp past somebody[UK: rɒmp pɑːst ˈsʌm.bə.di] [US: ˈrɑːmp ˈpæst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

MaghiarăEngleză