dicţionar Maghiar-Englez »

ingatag înseamnă în null

MaghiarăEngleză
ingatag

fickle◼◼◼ adjective
[UK: ˈfɪk.l̩] [US: ˈfɪk.l̩]

unstable◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈsteɪb.l̩] [US: ʌn.ˈsteɪb.l̩]

shaky [shakier, shakiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈʃeɪk.i] [US: ˈʃeɪk.i]

volatile◼◼◻ adjective
[UK: ˈvɒ.lə.taɪl] [US: ˈvɑː.lə.təl]

precarious◼◼◻ adjective
[UK: prɪˈk.eə.rɪəs] [US: priˈk.e.riəs]

wobbly◼◼◻ adjective
[UK: ˈwɒ.bli] [US: ˈwɑː.bə.li]

rocky [rockier, rockiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈrɒk.i] [US: ˈrɑːk.i]

unsteady◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈste.di] [US: ʌn.ˈste.di]

inconstant◼◻◻ adjective
[UK: ɪnˈk.ɒn.stənt] [US: ɪnˈk.ɒn.stənt]

unsound◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.ˈsaʊnd] [US: ən.ˈsaʊnd]

mercurial◼◻◻ adjective
[UK: mɜː.ˈkjʊə.rɪəl] [US: mər.ˈkjʊ.riəl]

mutable◼◻◻ adjective
[UK: ˈmjuː.təb.l̩] [US: ˈmjuː.təb.l̩]

variable◼◻◻ adjective
[UK: ˈveə.rɪəb.l̩] [US: ˈve.riəb.l̩]

sandy [sandier, sandiest] adjective
[UK: ˈsæn.di] [US: ˈsæn.di]

doddery adjective
[UK: ˈdɒ.də.ri] [US: ˈdɒ.də.ri]

fickle-minded adjective
[UK: ˈfɪk.l̩ ˈmaɪn.dɪd] [US: ˈfɪk.l̩ ˈmaɪn.dəd]

flighty [flightier, flightiest] adjective
[UK: ˈflaɪ.ti] [US: ˈflaɪ.ti]

fugacious adjective
[UK: fjuː.ˈɡeɪ.ʃəs] [US: fjuː.ˈɡeɪ.ʃəs]

labile◼◻◻ adjective
[UK: ˈleɪ.bɪl] [US: ˈleɪ.bɪl]

shilly-shally [shilly-shallied, shilly-shallied, shilly-shallying, shilly-shallies] verb
[UK: ˈʃɪ.lɪ.ˌʃæ.lɪ] [US: ˌʃæ.liː]

unconstant adjective
[UK: ˌʌnˈkɒnstənt ] [US: ʌnˈkɑnstənt ]

voluble adjective
[UK: ˈvɒ.ljʊb.l̩] [US: ˈvɑː.ljəb.l̩]

waffly adjective
[UK: ˈwɒfli ] [US: ˈwɑfəli ]

whiffler [whifflers] noun
[UK: wˈɪflə] [US: wˈɪflɚ]

ingatag egyéniség főnév

rovingness noun
[UK: ˈrəʊvɪŋnəs ] [US: ˈroʊvɪŋnəs ]

ingatag járású melléknév

groggy [groggier, groggiest] adjective
[UK: ˈɡrɒ.ɡi] [US: ˈɡrɑː.ɡi]

ingatag volta (vmnek) főnév

precariousness noun
[UK: prɪˈk.eə.rɪə.snɪs] [US: prɪˈk.eə.rɪə.snɪs]

ingatagon

versatilely[UK: ˈvɜːsətaɪli ] [US: ˈvɜrsətəli ]

ingatagság

fickleness◼◼◼ noun
[UK: ˈfɪkl.nəs] [US: ˈfɪk.əl.nəs]

instability [instabilities]◼◼◻ noun
[UK: ˌɪn.stə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.stə.ˈbɪ.lə.ti]

inconstancy [inconstancies]◼◻◻ noun
[UK: ɪnˈk.ɒn.stən.si] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.stən.si]

changeability [changeabilities] noun
[UK: ˈtʃeɪn.dʒəb.l̩] [US: ˈtʃeɪn.dʒəb.l̩]

grogginess noun
[UK: ˈgrɒgɪnəs ] [US: ˈgrɑgɪnəs ]

lability [labilities] noun
[UK: lə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: lə.ˈbɪ.lɪ.tiː]

mercuriality noun
[UK: ˌmɜː.kjʊə.rɪ.ˈæ.lɪ.tɪ] [US: ˌmɜː.kjʊə.rɪ.ˈæ.lɪ.tɪ]

precariousness noun
[UK: prɪˈk.eə.rɪə.snɪs] [US: prɪˈk.eə.rɪə.snɪs]

shakiness noun
[UK: ˈʃeɪk.ɪ.nəs] [US: ˈʃeɪk.i.nəs]

shilly-shally [shilly-shallied, shilly-shallied, shilly-shallying, shilly-shallies] verb
[UK: ˈʃɪ.lɪ.ˌʃæ.lɪ] [US: ˌʃæ.liː]

shilly-shelly noun
[UK: ʃˈɪliʃˈeli] [US: ʃˈɪlɪʃˈeli]

versatility [versatilities] noun
[UK: ˌvɜː.sə.ˈtɪ.lɪ.ti] [US: ˌvər.sə.ˈtɪ.lə.ti]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză