dicţionar Maghiar-Englez »

háborgat înseamnă în null

MaghiarăEngleză
háborgat ige

bother [bothered, bothered, bothering, bothers]◼◼◼ verb
[UK: ˈbɒð.ə(r)] [US: ˈbɑːð.r̩]

disturb [disturbed, disturbed, disturbing, disturbs]◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈstɜːb] [US: ˌdɪ.ˈstɝːb]

pester [pestered, pestered, pestering, pesters]◼◼◻ verb
[UK: ˈpe.stə(r)] [US: ˈpe.stər]

incommode [incommoded, incommoded, incommoding, incommodes] verb
[UK: ˌɪnk.ə.ˈməʊd] [US: ˌɪnk.əˈmoʊd]

infest [infested, infested, infesting, infests] verb
[UK: ɪn.ˈfest] [US: ˌɪn.ˈfest]

perturb [perturbed, perturbed, perturbing, perturbs] verb
[UK: pə.ˈtɜːb] [US: pər.ˈtɝːb]

queer [queered, queered, queering, queers] verb
[UK: kwɪə(r)] [US: ˈkwɪr]

háborgat (vmivel) ige

bother (with sg) [bothered, bothered, bothering, bothers]◼◼◼ verb

háborgatás főnév

disturbance [disturbances]◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈstɜː.bəns] [US: ˌdɪ.ˈstɝː.bəns]

violation [violations]◼◼◻ noun
[UK: ˌvaɪə.ˈleɪʃ.n̩] [US: vaɪə.ˈleɪʃ.n̩]

nuisance [nuisances]◼◻◻ noun
[UK: ˈnjuːsns] [US: ˈnuː.səns]

importunity [importunities] noun
[UK: ˌɪm.pə.ˈtjuː.nɪ.ti] [US: ˌɪm.pə.ˈtjuː.nɪ.ti]

molestation [molestations] noun
[UK: ˌməʊ.lə.ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˌmoʊ.lə.ˈsteɪʃ.n̩]

háborgató

disturber [disturbers] noun
[UK: dɪs.ˈtɜː.bə] [US: dɪs.ˈtɜː.bə]

perturbing◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈtɜːb.ɪŋ] [US: pə.ˈtɝːb.ɪŋ]

pestering◼◼◻ verb
[UK: ˈpe.stər.ɪŋ] [US: ˈpe.stər.ɪŋ]

háborgató ember főnév

disturber [disturbers] noun
[UK: dɪs.ˈtɜː.bə] [US: dɪs.ˈtɜː.bə]

nem háborgatott melléknév

unmolested adjective
[UK: ˌʌn.mə.ˈle.stɪd] [US: ˌʌn.mə.ˈle.stəd]

You can find it in:

MaghiarăEngleză