dicţionar Maghiar-Englez »

festés înseamnă în null

MaghiarăEngleză
festés főnév

painting [paintings]◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈpeɪnt.ɪŋ]

paint [paints]◼◼◼ noun
[UK: peɪnt] [US: ˈpeɪnt]

dyeing◼◻◻ noun
[UK: daɪ.ɪŋ] [US: ˈdaɪ.ɪŋ]

paintwork◼◻◻ noun
[UK: ˈpeɪn.twɜːk] [US: ˈpeɪn.twɝːk]

festés főnév
orv vegyt

staining [stainings]◼◻◻ noun
[UK: ˈsteɪn.ɪŋ] [US: ˈsteɪn.ɪŋ]

festés főnév
GB

colour-washing noun
[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈwɒʃ.ɪŋ] [US: ˈkʌ.lər ˈwɑːʃ.ɪŋ]

festés alá alapoz

prime[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

festés helyenként csomóba kötött szövettel főnév

tie-dyeing noun
[UK: taɪ daɪ.ɪŋ] [US: ˈtaɪ ˈdaɪ.ɪŋ]

festési folyamat GB

colour-process[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈprəʊ.ses] [US: ˈkʌ.lər ˈproʊ.ses]

festési technika

brush-work[UK: brʌʃ ˈwɜːk] [US: ˈbrəʃ ˈwɝːk]

festészet főnév

painting (an art form) [paintings]◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈpeɪnt.ɪŋ]

painting [paintings]◼◼◼ noun
[UK: ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈpeɪnt.ɪŋ]

festészeti melléknév

picturesque adjective
[UK: ˌpɪk.tʃə.ˈresk] [US: ˌpɪk.tʃə.ˈresk]

festészeti stílus

painting style[UK: ˈpeɪnt.ɪŋ staɪl] [US: ˈpeɪnt.ɪŋ ˈstaɪl]

a plein air festészet művelője műv

plein-airist[UK: ˈpliːn] [US: ˈpliːn]

absztrakt festészeti irány főnév
műv

neoplasticism noun
[UK: nˌiːəʊplˈastɪsˌɪzəm] [US: nˌiːoʊplˈæstɪsˌɪzəm]

akvarellfestés főnév
GB

water-colours noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈkʌ.ləz] [US: ˈwɒ.tər ˈkʌ.lərz]

akvarellfestészet főnév
GB

water-colours noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) ˈkʌ.ləz] [US: ˈwɒ.tər ˈkʌ.lərz]

alapfestés főnév

undercoating [undercoatings]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌnd.ə.kəʊt.ɪŋ] [US: ˈʌnd.r̩.koʊtɪŋ]

prime [primes] noun
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

alapozás (festésé) főnév
GB

ground-colour noun
[UK: ɡraʊnd ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈɡraʊnd ˈkʌ.lər]

alapozás (festésé) főnév
US

ground-color noun
[UK: ɡraʊnd ˈkʌ.lər] [US: ˈɡraʊnd ˈkʌ.lər]

alapozó festés

ground coat[UK: ɡraʊnd ˈkəʊt] [US: ˈɡraʊnd ˈkoʊt]

aláfestés főnév

emphasis [emphases] irregular noun
[UK: ˈem.fə.sɪs] [US: ˈem.fə.ˌsɪs]

underlining noun
[UK: ˌʌn.də.ˈlaɪn.ɪŋ] [US: ˈʌn.dər.ˌlaɪn.ɪŋ]

aláfestés (zenei) főnév

background music noun
[UK: ˈbæk.ɡraʊnd ˈmjuː.zɪk] [US: ˈbæk.ˌɡrɑːwnd ˈmjuː.zɪk]

arcfestés főnév

face painting◼◼◼ noun

fard noun
[UK: fˈɑːd] [US: fˈɑːrd]

arcképfestés főnév

portraiture noun
[UK: ˈpɔː.treɪ.tʃə(r)] [US: ˈpɔːr.treɪ.tʃər]

csomózásos kelmefestés főnév

tie-dye noun

direkt festés

direct dying[UK: dɪ.ˈrekt ˈdaɪ.ɪŋ] [US: də.ˈrekt ˈdaɪ.ɪŋ]

díszletfestés főnév
szính

scene-painting noun
[UK: siːn ˈpeɪnt.ɪŋ] [US: ˈsiːn ˈpeɪnt.ɪŋ]

falfestés főnév

distempering noun
[UK: dɪ.ˈstem.pər.ɪŋ] [US: dɪ.ˈstem.pər.ɪŋ]

graffito [graffiti] noun
[UK: ɡrə.ˈfiː.təʊ] [US: ɡrə.ˈfiːto.ʊ]

scratch-work noun
[UK: skrætʃ ˈwɜːk] [US: ˈskrætʃ ˈwɝːk]

falfestészet főnév

mural painting noun

fedőfestés főnév

coating [coatings] noun
[UK: ˈkəʊt.ɪŋ] [US: ˈkoʊt.ɪŋ]

feketére festés

blackening◼◼◻ verb

blacking noun
[UK: ˈblækɪŋ] [US: ˈblækɪŋ]

freskófestés főnév

fresco [frescos] noun
[UK: ˈfre.skəʊ] [US: ˈfresko.ʊ]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză