dicţionar Maghiar-Englez »

felfelé înseamnă în null

MaghiarăEngleză
felfelé határozószó

upwards◼◼◼ adverb
[UK: ˈʌp.wədz] [US: ˈʌp.wərdz]

up to◼◼◼ adverb

be up◼◻◻ adverb
[UK: bi ʌp] [US: bi ʌp]

aloft◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈlɒft] [US: ə.ˈlɒft]

up◼◻◻ adverb
[UK: ʌp] [US: ʌp]

up the line◼◻◻ adverb
[UK: ʌp ðə laɪn] [US: ʌp ðə ˈlaɪn]

aheight adverb
[UK: ˈahaɪt] [US: ˈæhaɪt]

retrousse adverb
[UK: rə.ˈtruː.seɪ] [US: ˌre.truː.ˈseɪ]

show up adverb
[UK: ʃəʊ ʌp] [US: ˈʃoʊ ʌp]

felfelé buktat vkit (átv)

kick somebody upstairs[UK: ˈkɪk ˈsʌm.bə.di ˌʌp.ˈsteəz] [US: ˈkɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di əp.ˈsterz]

felfelé dől (vmi)hez

slop up to something[UK: slɒp ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: sˈlɑːp ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felfelé emelkedőben határozószó

upgrade adverb
[UK: ˌʌp.ˈɡreɪd] [US: əp.ˈɡreɪd]

felfelé fordít

turn up[UK: tɜːn ʌp] [US: ˈtɝːn ʌp]

upturn [upturned, upturned, upturning, upturns] verb
[UK: ˈʌp.tɜːn] [US: əp.ˈtɝːn]

felfelé fordított

turned up◼◼◼[UK: tɜːnd ʌp] [US: ˈtɝːnd ʌp]

upturned◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌp.tɜːnd] [US: ˈʌp.tɝːnd]

tip-tilted[UK: ˈtɪp ˈtɪl.tɪd] [US: ˈtɪp ˈtɪl.təd]

upcast◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌpk.ɑːst] [US: ˈʌpˌkæst]

felfelé hajló melléknév

upcurved adjective
[UK: ʌpkˈɜːvd] [US: ʌpkˈɜːvd]

felfelé haladó melléknév

anabatic adjective
[UK: ˌanəbˈatɪk] [US: ˌænəbˈæɾɪk]

felfelé húzott (tollvonás) főnév

upstroke [upstrokes]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌp.strəʊk] [US: ˈʌpˌstroʊk]

felfelé húzott tollvonás műsz

up-stroke[UK: ʌp strəʊk] [US: ʌp stroʊk]

felfelé irányuló melléknév

upward◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌp.wəd] [US: ˈʌp.wərd]

ascensional adjective
[UK: ə.ˈsen.ʃənl] [US: ə.ˈsen.ʃənl]

felfelé irányuló kapcsolat főnév

uplink◼◼◼ noun

felfelé kancsalítás (hypertropia, strabismus verticalis) főnév

hypertropia [hypertropias] noun
[UK: hˌaɪpətrˈəʊpiə] [US: hˌaɪpɚtrˈoʊpɪə]

felfelé keskenyedő oszlop

tapering column[UK: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈkɒ.ləm] [US: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈkɑː.ləm]

felfelé lejt (vmi)hez

slop up to something[UK: slɒp ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: sˈlɑːp ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

felfelé nyomódik ige

send [sent, sent, sending, sends] irregular verb
[UK: send] [US: ˈsend]

felfelé nyúló betűk nyomd

ascenders[UK: ə.ˈsen.dəz] [US: ə.ˈsen.dəz]

felfelé néz főnév

look up [look ups]◼◼◼ noun
[UK: lʊk ʌp] [US: ˈlʊk ʌp]

felfelé taposás (átv)

sucking up to somebody[UK: ˈsʌkɪŋ ʌp tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈsʌkɪŋ ʌp ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felfelé való dugattyú löket főnév

upstroke [upstrokes] noun
[UK: ˈʌp.strəʊk] [US: ˈʌpˌstroʊk]

felfelé vékonyodó fa

tapering tree[UK: ˈteɪ.pər.ɪŋ triː] [US: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈtriː]

felfelé vékonyodó fatörzs

tapering tree[UK: ˈteɪ.pər.ɪŋ triː] [US: ˈteɪ.pər.ɪŋ ˈtriː]

felfelé vékonyodó oszlop

diminished column[UK: dɪ.ˈmɪ.nɪʃt ˈkɒ.ləm] [US: də.ˈmɪ.nɪʃt ˈkɑː.ləm]

felfelé ívelés

upsweep[UK: ˈʌp.swiːp] [US: ˈʌp.swiːp]

felfelé ívelő vonal melléknév

upswept adjective
[UK: ˈʌpswept] [US: ˈʌpswept]

felfelé-lefelé mozgatható előrész

rising front[UK: ˈraɪz.ɪŋ frʌnt] [US: ˈraɪz.ɪŋ ˈfrənt]

a folyón felfelé

up the river◼◼◼[UK: ʌp ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ʌp ðə ˈrɪ.vər]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză