dicţionar Maghiar-Englez »

erőszakol înseamnă în null

MaghiarăEngleză
erőszakol ige

force [forced, forced, forcing, forces]◼◼◼ verb
[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

crowd [crowded, crowded, crowding, crowds]◼◻◻ verb
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

stretch [stretched, stretched, stretching, stretches]◼◻◻ verb
[UK: stretʃ] [US: ˈstretʃ]

erőszakolt melléknév

enforced◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːst] [US: en.ˈfɔːrst]

far-fetched◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɑː(r) fetʃt] [US: ˈfɑːr ˈfetʃt]

high-handed adjective
[UK: haɪ ˈhæn.dɪd] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd]

erőszakoltan határozószó

forcedly adverb
[UK: ˈfɔː.sɪd.lɪ] [US: fɔːrst.liː]

akaratát ráerőszakolja vkre

force somebody's hand[UK: fɔːs ˈsəm.ˌbɑː.di hænd] [US: ˈfɔːrs ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhænd]

beismerést erőszakol ki vkiből

force somebody to confess[UK: fɔːs ˈsʌm.bə.di tuː kən.ˈfes] [US: ˈfɔːrs ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː kən.ˈfes]

beleerőszakol (vmit) (vmbe) ige

force something into something verb
[UK: fɔːs ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɔːrs ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

borravaló kierőszakolása főnév

perquisition noun
[UK: ˌpɜː.kwɪ.ˈzɪ.ʃən] [US: ˌpɜː.kwɪ.ˈzɪ.ʃən]

keresztülerőszakol (vmit) ige

ram through verb
[UK: ræm θruː] [US: ˈræm θruː]

kierőszakol ige

force [forced, forced, forcing, forces]◼◼◼ verb
[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

enforce [enforced, enforced, enforcing, enforces]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈfɔːs] [US: en.ˈfɔːrs]

extort [extorted, extorted, extorting, extorts]◼◻◻ verb
[UK: ɪk.ˈstɔːt] [US: ɪk.ˈstɔːrt]

screw out verb
[UK: skruː ˈaʊt] [US: ˈskruː ˈaʊt]

kierőszakolhatatlan melléknév

unforcible adjective
[UK: ˌʌnˈfɔːsəbl ] [US: ʌnˈfɔrsəbəl ]

kierőszakolhatóság főnév

enforceability noun
[UK: en.ˌfɔː.sə.ˈbɪ.lə.ti] [US: en.ˌfɔːr.sə.ˈbɪ.lə.ti]

kierőszakolja akaratát

carry one's point[UK: ˈkæ.ri wʌnz pɔɪnt] [US: ˈkæ.ri wʌnz ˈpɔɪnt]

kierőszakolja az ügy sikerét

drive the matter home[UK: draɪv ðə ˈmæ.tə(r) həʊm] [US: ˈdraɪv ðə ˈmæ.tər hoʊm]

kierőszakolt melléknév

enforced◼◼◼ adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːst] [US: en.ˈfɔːrst]

forcible◼◼◻ adjective
[UK: ˈfɔː.səb.l̩] [US: ˈfɔːr.səb.l̩]

kierőszakolt válasz

forced reply[UK: fɔːst rɪ.ˈplaɪ] [US: ˈfɔːrst rə.ˈplaɪ]

kierőszakoltan határozószó

forcibly adverb
[UK: ˈfɔː.sə.bli] [US: ˈfɔːr.sə.bli]

kierőszakolás főnév

extortion◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ɪk.ˈstɔːr.ʃn̩]

exaction [exactions]◼◻◻ noun
[UK: ɪɡ.ˈzæk.ʃn̩] [US: ɪg.ˈzæk.ʃn̩]

enforcement noun
[UK: ɪn.ˈfɔː.smənt] [US: en.ˈfɔːr.smənt]

kierőszakoló melléknév

enforcing◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈfɔːs.ɪŋ] [US: en.ˈfɔːrs.ɪŋ]

megerőszakol ige

rape [raped, raped, raping, rapes]◼◼◼ verb
[UK: reɪp] [US: ˈreɪp]

force [forced, forced, forcing, forces]◼◻◻ verb
[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

do violence on verb
[UK: duː ˈvaɪə.ləns ɒn] [US: ˈduː ˈvaɪə.ləns ɑːn]

force sexual intercourse verb
[UK: fɔːs ˈsek.ʃʊəl ˈɪn.tək.ɔːs] [US: ˈfɔːrs ˈsek.ʃuːəl ˈɪn.tərˌk.ɔːrs]

megerőszakol (nőt) ige

violate [violated, violated, violating, violates]◼◼◼ verb
[UK: ˈvaɪə.leɪt] [US: ˈvaɪə.let]

abuse [abused, abused, abusing, abuses]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈbjuːs] [US: ə.ˈbjuːs]

megerőszakolás főnév

rape [rapes]◼◼◼ noun
[UK: reɪp] [US: ˈreɪp]

ravishment noun
[UK: ˈræ.vɪ.ʃmənt] [US: ˈræ.vɪ.ʃmənt]

nem erőszakolt melléknév

unforcible adjective
[UK: ˌʌnˈfɔːsəbl ] [US: ʌnˈfɔrsəbəl ]

erőszakol ige

intrude [intruded, intruded, intruding, intrudes]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈtruːd] [US: ˌɪn.ˈtruːd]

obtrude [obtruded, obtruded, obtruding, obtrudes]◼◼◼ verb
[UK: əb.ˈtruːd] [US: əb.ˈtruːd]

intruded◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈtruː.dɪd] [US: ˌɪn.ˈtruː.dəd]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză