dicţionar Maghiar-Englez »

erőszak înseamnă în null

MaghiarăEngleză
erőszak főnév

violence◼◼◼ noun
[UK: ˈvaɪə.ləns] [US: ˈvaɪə.ləns]

force [forces]◼◼◻ noun
[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

forcing◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔːs.ɪŋ] [US: ˈfɔːrs.ɪŋ]

violation [violations]◼◻◻ noun
[UK: ˌvaɪə.ˈleɪʃ.n̩] [US: vaɪə.ˈleɪʃ.n̩]

might◼◻◻ noun
[UK: maɪt] [US: ˈmaɪt]

outrage [outrages]◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊ.treɪdʒ] [US: ˈaʊ.ˌtredʒ]

compulsion [compulsions]◼◻◻ noun
[UK: kəm.ˈpʌl.ʃn̩] [US: kəm.ˈpəl.ʃn̩]

tyranny [tyrannies]◼◻◻ noun
[UK: ˈtɪ.rə.ni] [US: ˈtɪ.rə.ni]

big stick noun
[UK: bɪɡ stɪk] [US: ˈbɪɡ ˈstɪk]

mailed noun
[UK: meɪld] [US: ˈmeɪld]

dint [dints] noun
[UK: dɪnt] [US: ˈdɪnt]

forcibleness noun
[UK: ˈfɔːsəblnəs ] [US: ˈfɔrsəbəlnəs ]

frightfulness noun
[UK: ˈfraɪt.fəl.nəs] [US: ˈfraɪt.fəl.nəs]

erőszak alkalmazása

arm-twisting noun
[UK: ɑːm ˈtwɪst.ɪŋ] [US: ˈɑːrm ˈtwɪ.stɪŋ]

big stick[UK: bɪɡ stɪk] [US: ˈbɪɡ ˈstɪk]

erőszak hatására

under duress◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) djʊ.ˈres] [US: ˈʌnd.r̩ ˈdʊ.res]

erőszak igénybevétele nélkül

without resort to compulsion[UK: wɪð.ˈaʊt rɪ.ˈzɔːt tuː kəm.ˈpʌl.ʃn̩] [US: wɪð.ˈaʊt rə.ˈzɔːrt ˈtuː kəm.ˈpəl.ʃn̩]

erőszak nélküli melléknév

unforcible adjective
[UK: ˌʌnˈfɔːsəbl ] [US: ʌnˈfɔrsəbəl ]

erőszak által leli halálát

die by violence[UK: daɪ baɪ ˈvaɪə.ləns] [US: ˈdaɪ baɪ ˈvaɪə.ləns]

erőszakhoz folyamodik

have recourse to force[UK: həv rɪˈk.ɔːs tuː fɔːs] [US: həv ˈriːkɔːrs ˈtuː ˈfɔːrs]

resort to force[UK: rɪ.ˈzɔːt tuː fɔːs] [US: rə.ˈzɔːrt ˈtuː ˈfɔːrs]

resort to violence[UK: rɪ.ˈzɔːt tuː ˈvaɪə.ləns] [US: rə.ˈzɔːrt ˈtuː ˈvaɪə.ləns]

erőszakkal

by force◼◼◼[UK: baɪ fɔːs] [US: baɪ ˈfɔːrs]

by main force[UK: baɪ meɪn fɔːs] [US: baɪ ˈmeɪn ˈfɔːrs]

coercively[UK: kəʊ.ˈɜː.sɪ.vli] [US: koʊ.ˈɝː.sɪ.vli]

compulsively[UK: kəm.ˈpʌl.sɪ.vli] [US: kəm.ˈpəl.sɪ.vli]

compulsorily[UK: kəm.ˈpʌl.sə.rə.li] [US: kəm.ˈpʌl.sə.rə.li]

erőszakkal behatol

effect an entrance[UK: ɪ.ˈfekt ən ɪn.ˈtrɑːns] [US: ɪ.ˈfekt ˈæn ˈen.trəns]

erőszakkal besoroz ige

press [pressed, pressed, pressing, presses] irregular verb
[UK: pres] [US: ˈpres]

erőszakkal betolakodó főnév

invader [invaders] noun
[UK: ɪn.ˈveɪ.də(r)] [US: ˌɪn.ˈveɪ.dər]

erőszakkal felnyit

force[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

erőszakkal feltör

break open[UK: breɪk ˈəʊ.pən] [US: ˈbreɪk ˈoʊ.pən]

force[UK: fɔːs] [US: ˈfɔːrs]

erőszakkal hatol be egy házba

force an entrance into a house[UK: fɔːs ən ɪn.ˈtrɑːns ˈɪn.tə ə ˈhaʊs] [US: ˈfɔːrs ˈæn ˈen.trəns ˌɪn.ˈtuː ə ˈhaʊs]

erőszakkal kihajt

roust out[UK: ˈraʊst ˈaʊt] [US: ˈraʊst ˈaʊt]

rout out[UK: raʊt ˈaʊt] [US: raʊt ˈaʊt]

erőszakkal kikerget

roust out[UK: ˈraʊst ˈaʊt] [US: ˈraʊst ˈaʊt]

rout out[UK: raʊt ˈaʊt] [US: raʊt ˈaʊt]

erőszakkal kiűz

roust out[UK: ˈraʊst ˈaʊt] [US: ˈraʊst ˈaʊt]

rout out[UK: raʊt ˈaʊt] [US: raʊt ˈaʊt]

12

You can find it in:

MaghiarăEngleză