dicţionar Maghiar-Englez »

buta beszéd! înseamnă în null

MaghiarăEngleză
Buta beszéd!

nuts adjective
[UK: nʌts] [US: ˈnəts]

Rot![UK: rɒt] [US: ˈrɑːt]

Stuff and nonsense![UK: stʌf ənd ˈnɒnsns] [US: ˈstəf ænd ˈnɑːn.sens]

That's all bunkum![UK: ðæts ɔːl ˈbʌŋkəm] [US: ðæts ɔːl ˈbʌŋkəm]

Buta beszéd! US biz

Horsefeathers![UK: hˈɔːsfeðəz] [US: hˈɔːrsfeðɚz]

You can find it in:

MaghiarăEngleză