dicţionar Maghiar-Englez »

úton van înseamnă în null

MaghiarăEngleză
úton van

it's on its way◼◼◼[UK: ɪts ɒn ɪts ˈweɪ] [US: ɪts ɑːn ˈɪts ˈweɪ]

be on the road◼◻◻[UK: bi ɒn ðə rəʊd] [US: bi ɑːn ðə roʊd]

be on the move◼◻◻[UK: bi ɒn ðə muːv] [US: bi ɑːn ðə ˈmuːv]

be on the go[UK: bi ɒn ðə ɡəʊ] [US: bi ɑːn ðə ˈɡoʊ]

be out[UK: bi ˈaʊt] [US: bi ˈaʊt]

be under way[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ˈweɪ] [US: bi ˈʌnd.r̩ ˈweɪ]

be under weigh[UK: bi ˈʌnd.ə(r) weɪ] [US: bi ˈʌnd.r̩ ˈweɪ]

úton van (vm) felé

bear down on something[UK: beə(r) daʊn ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈdaʊn ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

bear down upon something[UK: beə(r) daʊn ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈber ˈdaʊn ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

a legjobb úton van hozzá

be in a fair way to[UK: bi ɪn ə feə(r) ˈweɪ tuː] [US: bi ɪn ə ˈfer ˈweɪ ˈtuː]

úton van

be in good train[UK: bi ɪn ɡʊd treɪn] [US: bi ɪn ˈɡʊd ˈtreɪn]

be in train[UK: bi ɪn treɪn] [US: bi ɪn ˈtreɪn]

úton van ahhoz, hogy …

be in a fair way to[UK: bi ɪn ə feə(r) ˈweɪ tuː] [US: bi ɪn ə ˈfer ˈweɪ ˈtuː]

korteskörúton van

canvass[UK: ˈkæn.vəs] [US: ˈkæn.vəs]

kortesúton van

canvass[UK: ˈkæn.vəs] [US: ˈkæn.vəs]

legjobb úton van, hogy …

be in a fair way to[UK: bi ɪn ə feə(r) ˈweɪ tuː] [US: bi ɪn ə ˈfer ˈweɪ ˈtuː]

legjobb úton van (vmi)hez

be in a fair way to something[UK: bi ɪn ə feə(r) ˈweɪ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn ə ˈfer ˈweɪ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

nászúton vannak

they are on honeymoon[UK: ˈðeɪ ə(r) ɒn ˈhʌ.nɪ.muːn] [US: ˈðeɪ ˈɑːr ɑːn ˈhʌ.ni.ˌmuːn]

üzleti körúton van

be on the road[UK: bi ɒn ðə rəʊd] [US: bi ɑːn ðə roʊd]

You can find it in:

MaghiarăEngleză