dicţionar Latin-Maghiar »

laude înseamnă în null

LatinăMaghiară
laude

dicsérettel

laudetur Iesus Christus!

dicsértessék a Jézus Krisztus!

laudetur {Jesus Christus}! interjection

dícsértessék {a Jézus Krisztus}! indulatszó

A.L. & G.D.O.M. {ad laudem et gloriam Dei Optimi Maximi}

a hatalmas Szentháromság Isten dicsőségére és dicséretére

accepto damno januam claudere

bezárni az ajtót, ha már megtörtént a baj {vagyis későn intézkedni}

AL.D.T.O.M. {ad laudem Dei Ter Optimi Maximi}

a Hatalmas Szentháromság Isten dicséretére

ante mortem ne laudemus hominem quemquam

a halál előtt ne dicsérjünk senki halandót

ante mortem ne laudes hominem quemquam

ne dicsérj senkit halála előtt

c.l. {cum laude}

dicsérettel

credo fore ut ea laudetur

azt hiszem, hogy ő meg lesz dícsérve

cum laude noun adjective

dicséretes {szigorlati, államvizsgai érdemfokozat is} főnév melléknév

dignum laude virum Musa vetat mori

a kiváló férfit a Múzsa nem engedi meghalni {Horatius} {Neve, műve tovább él}

domine labia mea aperies: et os meum annunciabit laudem tuam

nyisd meg Uram szép szólásra eddig bezárt ajkam, hadd szóljon már csengőn, zengőn, ne csak vágyón, halkan

in mundo tria sunt, quae sunt dignissima laude: femina casta, bonus socius famulusque fidelis

a világon három dolog érdemel dicséretet: a tiszta nő, a jó társ és a hűséges szolga

iniurias ferendo maiorem laudem mereberis quam ulciscendo

nagyobb dicséretet fogsz érdemelni azáltal, hogy az igazságtalanságot elviseled, mint azáltal, hogy azt megbosszulod

L.I.C. {laudetur lesus Christus}

dicsértessék a Jézus Krisztus

L.J.C. {laudetur Jesus Christus}

dicsértessék a Jézus Krisztus

L.P.D. {laudem plurimam Deo}

sok dicséretet Istennek

Liber ad Milites Templi de laude novae Militiae

A templomos lovagokhoz: az új lovagság dicsérete (Clairvaux-i Szent Bernát, 1132-1135)

m.c.l. {magna cum laude}

nagy dicsérettel

magna cum laude noun adjective

jeles főnév melléknév

nil iuvat amisso claudere septa grege!

zárhatod már az aklot, ha a nyáj szétszéledt!

non laudes virum in specie sua, neque spernas hominem in visu suo

senki fiát ne dicsérd a szépsége miatt, s a külseje miatt ne vess meg senkit

omni laude dignus

minden dícséretre méltó

rebus in humanis tria sunt dignissima laude: uxor casta, bonus socius, sincerus amicus

három dolog méltó a dicséretre az életben: a hű feleség, a jó társ és az őszinte barát

s.c.l. {summa cum laude}

teljes dicsérettel

semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt

híred, neved, dicsőséged nem felejtik el soha {Vergilius}

summa cum laude

a legnagyobb dicsérettel, kitüntetéssel {Plautus}

kitűnő főnév melléknév

tollo laudes alicuis in astra

vkt égig magasztal

tribuo laudem alicui

megdícsér vkt

turpe est odisse quem laudes

alávaló dolog, ha azt gyűlölöd, akit dicsérsz {Seneca} {kétszínűség}

ut laudem eorum ab oblivione hominum vindicarem

hogy hírüket megóvjam a feledéstől

vulpes amat fraudem, leo praedam, femina laudem, nauta levem portum, lupus agnum, rusticus agrum

a róka szereti a ravaszságot, az oroszlán a prédát, a nő a dicséretet, a hajós valójában inkább a kikötőt, a farkas a bárányt, a földműves a földet

You can find it in:

LatinăMaghiară