dicţionar German-Turc »

scheiden înseamnă în Turcă

GermanăTurcă
scheiden [schied; hat geschieden] Verb

ayrılmakverb

ayırmakverb

dölyoluverb

kılıfverb

sich -lassen boşanmakverb

sınırverb

die Scheide [der Scheide; die Scheiden] Substantiv
f

dölyolunoun

kılıfnoun

sınırnoun

entscheidend [entscheidender; am entscheidendsten] Adjektiv

katiadjective

kesinadjective

sonadjective

ausscheiden [schied aus; ist ausgeschieden] Verb

ayrılmakverb

ayırmakverb

salgılamakverb

çekilmekverb

bescheiden [beschied; hat beschieden] Verb

alçakgönüllüverb

sadeverb

terbiyeliverb

usluverb

die Bescheidenheit [der Bescheidenheit; —] Substantiv
f

alçakgönüllülüknoun

Bescheidenheiten pl

alçakgönüllülük

entscheiden [entschied, hat entschieden] (über +AKK) Verb

karara bağlamakverb

kararlaştırmakverb

unterscheiden [unterschied; hat unterschieden] Phrase

ayrılmakverb

ayırmakverb

ayırt etmekverb

farklı olmakverb

seçmekverb