dicţionar German-Olandez »

hütte înseamnă în Olandeză

GermanăOlandeză
die Hütte [der Hütte; die Hütten] Substantiv

huisje substantief

hut substantief

keet substantief

kraam substantief

loods substantief

schuur substantief

stalletje substantief

stulp substantief

tent substantief

aufschütteln [schüttelte auf; hat aufgeschüttelt] Verb

opschudden [schudde op; h. opgeschud] v
werkwoord

ausschütten [schüttete aus; hat ausgeschüttet] Verb

rondstrooien v

uitstrooien v

verstrooien v

erschüttern [erschütterte; hat erschüttert] Verb

aangrijpen v

bewegen v

ontroeren v

opschudden v

schokken v

schudden v

wrikken v

schütteln [schüttelte; hat geschüttelt] Verb

opschudden v

schokken v

schudden v

wrikken v

schüttern [schütterte; hat geschüttert] Verb

opschudden werkwoord

schokken werkwoord

schudden werkwoord

wrikken werkwoord

schütten [schüttete; hat geschüttet] Verb

gieten v

plengen v

schenken v

storten v

strooien v

vergieten v

Lagerhütte

barak v

keet

loods

schuur

das Schütteln Substantiv

hort o

schok o

12