dicţionar German-Maghiar »

glasur înseamnă în null

GermanăMaghiară
die Glasur [der Glasur; die Glasuren] Substantiv
[ˌɡlaˈzuːɐ̯]

máz◼◼◼ főnév

die Glasurchemie Substantiv
[ɡlˌɑzʊɐçeːmˈiː]

mázosítási vegyészet kifejezés

die Glasurenentwicklung Substantiv
[ɡlˈɑzuːrˌɛnəntvˌɪklʊŋ]

mázfejlődés főnév

die Glasurmühle Substantiv
[ɡlˈɑzʊɐmˌyːlə]

mázmalom főnév

das Glasurrezept Substantiv
[ɡlˌɑzʊreːtsˈɛpt]

mázrecept főnév

der Glasurversatz Substantiv
[ɡlˈɑzʊɐfɜzˌats]

mázfurmula főnév

die Anflugglasur Substantiv
[ˈanflˌuːɡɡlazˌuːɾ]

gőzzel való mázbevonás kifejezés

párával való mázbevonás kifejezés

die Aufglasurdekoration Substantiv
[ˈaʊfɡlˌɑzʊɐdˌeːkoːrˌatsɪˌoːn]

máz díszítése kifejezés

die Aventuringlasur Substantiv
[ˈɑvəntˌuːrɪŋlˌɑzuːɾ]

aventurin máz kifejezés

die Blei-Borglasur Substantiv
[blˈaɪbˈɔɾɡlazˌuːɾ]

ólom-bórmáz főnév

die Bleiglasur Substantiv
[blˈaɪɡlazˌuːɾ]

ólommáz főnév

die Feldspatglasur Substantiv
[fˈɛltspatɡlˌɑzuːɾ]

feldspathic glaze kifejezés

die Kristallglasur Substantiv
[krˈɪstalɡlˌɑzuːɾ]

kristálymáz főnév

die Kunstglasur Substantiv
[kˈʊnstɡlazˌuːɾ]

műmáz főnév

die Lehmglasur Substantiv
[lˈeːmɡlazˌuːɾ]

agyagmáz főnév

die Mattglasur Substantiv
[mˈatɡlazˌuːɾ]

matt máz kifejezés

mit Glasur überzogen

mázas

die Porzellanaufglasurfarben Substantiv
[pˈɔɾtsəlˌɑnaʊfɡlˌɑzʊɐfˌaɾbən]

porcelánfesték főnév

die Salzglasur Substantiv
[zˈaltsɡlazˌuːɾ]

sós máz kifejezés

die Seladonglasur Substantiv
[zˈeːladˌɔŋlazˌuːɾ]

szeladon-máz főnév

die Sodaglasur Substantiv
[zˈoːdaɡlˌɑzuːɾ]

szódás máz kifejezés

die Steinzeugglasur Substantiv
[ʃtˈaɪntsɔøɡlˌɑzuːɾ]

égetett agyagedény máza kifejezés

die Temmoku-Glasur Substantiv
[tˈɛmoːkˌuːɡlˈɑzuːɾ]

temmoku máz kifejezés

die Unterglasurfarben Substantiv
[ˌʊntɜɡlˈɑzʊɐfˌaɾbən]

bevonat alatti színek kifejezés

die Zinkglasur Substantiv
[tsˈɪŋkɡlazˌuːɾ]

cinkmáz főnév

die Zinnglasur Substantiv
[tsˈɪnŋlazˌuːɾ]

cinkmáz főnév

die Zuckerglasur [der Zuckerglasur; die Zuckerglasuren] Substantiv
[tsˈʊkɜɡlˌɑzuːɾ]

cukormáz◼◼◼ főnév

You can find it in:

GermanăMaghiară