dicţionar German-Maghiar » egal meaning in Maghiară

GermanăMaghiară
egal

mindegy◼◼◼ melléknév

mindig◼◻◻ határozószó
nyj

állandóan határozószó
nyj

egyenlő melléknév

egyforma melléknév

közömbös melléknév

nem számít kifejezés

egalisieren [egalisierte; hat egalisiert] Verb
[ ˌeːɡaliːzˈiːrən]

egyenlővé tesz kifejezés

die Egalisierung [der Egalisierung; die Egalisierungen] Substantiv
[ˌeːɡaliːzˈiːrʊŋ]

egyenlővé tevés kifejezés

egalitär [egalitärer; am egalitärsten] Adjektiv
[ˈeːɡalˌiːtɛːɾ]

egyenlőségre törekvő kifejezés

die Egalität [der Egalität; —] Substantiv
[eːɡˈɑːliːtˈɛːt]

egyenlőség főnév

die Égalité Substantiv
[ˌeːɡaliːtˈeː]

egyenlőség főnév

das Bücherregal [des Bücherregales, des Bücherregals; die Bücherregale] Substantiv
[bˌʏçɜreːɡˈɑːl]

könyvespolc◼◼◼ főnév

könyvszekrény főnév

Er hat egal etwas zu kritisieren.

Mindig van valami kritizálnivalója.

die Gemäldegalerie Substantiv
[ɡəmˌɛldeːɡˌɑleːrˈiː]

képtár főnév

illegal [illegaler; am illegalsten] Adjektiv
[ˌɪleːɡˈɑːl]

illegális◼◼◼ melléknév

illegale Einwandererin

illegális bevándorló (nő)

die Illegalität [der Illegalität; die Illegalitäten] Substantiv
[ˌɪleːɡˈɑːliːtˈɛːt]

illegalitás főnév
pol

jogtalanság főnév

nem megengedettség kifejezés

inegal Adjektiv
[ˌiːneːɡˈɑːl]

egyenlőtlen melléknév

legal Adjektiv
[leːɡˈɑːl]

legális◼◼◼ melléknév

törvényes◼◼◼ melléknév

jogi◼◼◻ melléknév

jogi- melléknév

die Legalisation Substantiv
[lˌeːɡalˌiːzatsɪˈoːn]

legalizálás főnév

legalisieren [legalisierte; hat legalisiert] Verb
[ lˌeːɡaliːzˈiːrən]

hitelesít◼◼◼ ige

törvényesít◼◼◼ ige

bizonyít (okiratilag) ige

legalizál ige

die Legalisierung [der Legalisierung; die Legalisierungen] Substantiv
[lˌeːɡaliːzˈiːrʊŋ]

legalizálás főnév

der Legalismus Substantiv
[lˌeːɡalˈɪsmʊs]

legalizmus főnév

legalistisch Adjektiv
[lˌeːɡalˈɪstɪʃ]

törvényhez hű kifejezés

die Legalität Substantiv
[leːɡˈɑːliːtˈɛːt]

jogszerűség◼◼◼ főnév

törvényesség◼◻◻ főnév

das Legalitätsprinzip Substantiv
[lˈeːɡalˌiːtɛtʃprˌɪntsiːp]

legalitás elve kifejezés

der Megalith [des Megalithen, des Megaliths; die Megalithen, die Megalithe] Substantiv
[mˈeːɡalˌɪt]

megalit főnév

das Megalithgrab Substantiv
[mˈeːɡalˌɪtɡrɑːp]

megalitsír főnév

megalithisch Adjektiv
[mˌeːɡalˈɪthɪʃ]

időszámítás előtti nagy kövekből épített sírokhoz tartozó kifejezés

12

You can find it in:

GermanăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies