dicţionar Englez-Maghiar » mathematic meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
mathematic adjective
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk]

matematikai melléknév

matematikai pontosság melléknév

mennyiségtan… melléknév

mathematical adjective
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩]

matematikai melléknév

pontos melléknév

számtani melléknév

mathematical instruments [UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈɪn.strʊ.mənts]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈɪn.strə.mənts]

mérőeszközök

mértani eszközök

mathematical logic

matematikai logika

mathematical model noun
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈmɒd.l̩]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈmɑːd.l̩]

matematikai modell főnév

mathematical process noun
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈprəʊ.ses]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ˈproʊ.ses]

matematikai eljárás főnév

mathematical relation noun
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ rɪ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩ ri.ˈleɪʃ.n̩]

matematikai összefüggés főnév

mathematically [UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.l̩i]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪk.ə.li]

matematikailag

mathematician noun
[UK: ˌmæ.θə.mə.ˈtɪʃ.n̩]
[US: ˌmæ.θə.mə.ˈtɪʃ.n̩]

matematikus főnév

mathematicize verb
[UK: mˌaθɪmˈatɪsˌaɪz]
[US: mˌæθɪmˈæɾɪsˌaɪz]

matematikai formába önt ige

matematikailag néz ige

mennyiségtannal foglalkozik ige

problémát ige

vizsgál ige

mathematics noun
[UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]

matematika főnév

mathematics and geometry [UK: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks ənd dʒɪ.ˈɒ.mə.tri]
[US: ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks ænd dʒi.ˈɑː.mə.tri]

mennyiségtan és mértan

actuarial mathematics noun

biztosításmatematika főnév

applied mathematics (area of mathematics) [UK: ə.ˈplaɪd ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]
[US: ə.ˈplaɪd ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]

alkalmazott matematika

biomathematics noun
[UK: bˌaɪəʊmˌaθɪmˈatɪks]
[US: bˌaɪoʊmˌæθɪmˈæɾɪks]

biomatematika főnév

biometria főnév

clever at mathematics [UK: ˈkle.və(r) ət ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]
[US: ˈkle.vər ət ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]

jó matematikus

combinatorics (subfield of mathematics) noun
[UK: kˌɒmbɪnətˈɒrɪks]
[US: kˌɑːmbɪnətˈɔːrɪks]

kombinatorika főnév

domain (mathematics set of points) noun
[UK: dəʊ.ˈmeɪn]
[US: doʊ.ˈmeɪn]

értelmezési tartomány főnév

Euclidean geometry (mathematical system) noun
[UK: juː.ˈklɪ.dɪən dʒɪ.ˈɒ.mə.tri]
[US: juː.ˈklɪ.dɪən dʒi.ˈɑː.mə.tri]

euklideszi geometria főnév

exercise (mathematics, physics in school) noun
[UK: ˈek.sə.saɪz]
[US: ˈek.sər.ˌsaɪz]

példa (iskolai) főnév

geometry (branch of mathematics) noun
[UK: dʒɪ.ˈɒ.mə.tri]
[US: dʒi.ˈɑː.mə.tri]

geometria főnév

mértan főnév

he is getting mathematics now [UK: hiː ɪz ˈɡet.ɪŋ ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks naʊ]
[US: ˈhiː ˈɪz ˈɡet.ɪŋ ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks ˈnaʊ]

most matematikát tanul

higher mathematics [UK: ˈhaɪə(r) ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]
[US: ˈhaɪər ˌmæ.θə.ˈmæ.tɪks]

felsőbb matematika

magasabb matematika

metamathematics noun
[UK: mˌetəmˌaθɪmˈatɪks]
[US: mˌeɾəmˌæθɪmˈæɾɪks]

bizonyításelmélet főnév

matematikai logika főnév

metamatematika főnév

physico-mathematical adjective
[UK: fˈɪzɪkˌəʊmˌaθɪmˈatɪkəl]
[US: fˈɪzɪkˌoʊmˌæθɪmˈæɾɪkəl]

matematikai-fizikai melléknév

physico-mathematics [UK: fˈɪzɪkˌəʊmˌaθɪmˈatɪks]
[US: fˈɪzɪkˌoʊmˌæθɪmˈæɾɪks]

matematikai fizika

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies