dicţionar Englez-Maghiar »

machinery înseamnă în null

EnglezăMaghiară
machinery [machineries] noun
[UK: mə.ˈʃiː.nə.ri]
[US: mɪ.ˈʃiː.nə.ri]

gép◼◼◼ főnév

gépezet◼◼◼ főnév

szerkezet◼◼◻ főnév

berendezés◼◼◻ főnév

mechanizmus◼◻◻ főnév

szervezet◼◻◻ főnév

természetfölötti beavatkozás főnév

be only a cog in the machinery [UK: bi ˈəʊn.li ə ˈkɒɡ ɪn ðə mə.ˈʃiː.nə.ri]
[US: bi ˈoʊn.li ə ˈkɑːɡ ɪn ðə mɪ.ˈʃiː.nə.ri]

csak egy láncszem a gépezetben

coercive machinery noun

erőszakszervezet főnév

delicate piece of machinery [UK: ˈde.lɪkət piːs əv mə.ˈʃiː.nə.ri]
[US: ˈde.ləkət ˈpiːs əv mɪ.ˈʃiː.nə.ri]

érzékeny szerkezet

install (machinery, objects) [installed, installed, installing, installs] verb
[UK: ɪn.ˈstɔːl]
[US: ˌɪn.ˈstɒl]

felszerel◼◼◼ ige

lifting-machinery noun
[UK: ˈlɪft.ɪŋ mə.ˈʃiː.nə.ri]
[US: ˈlɪft.ɪŋ mɪ.ˈʃiː.nə.ri]

emelőgépezet főnév

pithead machinery noun
[UK: ˈpɪt.hed mə.ˈʃiː.nə.ri]
[US: ˈpɪt.hed mɪ.ˈʃiː.nə.ri]

aknatorony főnév
GB

state machinery noun

államgépezet főnév

You can find it in:

EnglezăMaghiară