dicţionar Englez-Maghiar » encompass somebody with care and attention meaning in Maghiară

EnglezăMaghiară
encompass somebody with care and attention [UK: ɪnˈk.ʌm.pəs ˈsʌm.bə.di wɪð keə(r) ənd ə.ˈten.ʃn̩]
[US: enˈk.ʌm.pəs ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈker ænd ə.ˈten.ʃn̩]

figyelemmel halmoz el vkt

figyelmességekkel vesz körül vkt

You can find it in:

EnglezăMaghiară