dicţionar Englez-Maghiar »

commend înseamnă în null

EnglezăMaghiară
commend [commended, commended, commending, commends] verb
[UK: kə.ˈmend]
[US: kə.ˈmend]

dicsér◼◼◼ ige

ajánl◼◼◼ ige

rábíz◼◻◻ ige

helyesel◼◻◻ ige

adományoz ige

beajánl ige

juttat ige

elismerően nyilatkozik ige

Commend me to him! [UK: kə.ˈmend miː tuː hɪm]
[US: kə.ˈmend ˈmiː ˈtuː ˈhɪm]

Add át üdvözletemet neki!

commend something to somebody's care verb
[UK: kə.ˈmend ˈsʌm.θɪŋ tuː ˈsəm.ˌbɑː.di keə(r)]
[US: kə.ˈmend ˈsʌm.θɪŋ ˈtuː ˈsəm.ˌbɑː.di ˈker]

vki gondjára bíz (vmit) ige

commendable adjective
[UK: kə.ˈmen.dəb.l̩]
[US: kə.ˈmen.dəb.l̩]

dicséretes◼◼◼ melléknév

ajánlható melléknév

commendableness noun
[UK: kəˈmɛndəblnəs ]
[US: kəˈmɛndəbəlnəs ]

dicséretesség főnév

commendably adverb
[UK: kə.ˈmen.də.bli]
[US: kə.ˈmen.də.bli]

dicséretesen◼◼◼ határozószó

dicséretes módon határozószó

dicséretre méltóan határozószó

helyeselhetően határozószó

commendation [commendations] noun
[UK: ˌkɒ.men.ˈdeɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑː.mən.ˈdeɪʃ.n̩]

dicséret◼◼◼ főnév

ajánlás◼◼◻ főnév

beajánlás főnév

commendatory adjective
[UK: kˈɒməndətəri]
[US: kˈɑːməndətˌoːri]

ajánló melléknév

dicsérő melléknév

dicsérő ajánlás melléknév

dícsérő ajánló melléknév

be commended for something [UK: bi kə.ˈmen.dɪd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi kə.ˈmen.dəd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

dicséretet érdemel (vmiért)

Can you recommend a good pub near here? [UK: kæn juː ˌrek.ə.ˈmend ə ɡʊd pʌb nɪə(r) hɪə(r)]
[US: ˈkæn ˈjuː ˌrek.ə.ˈmend ə ˈɡʊd ˈpəb ˈnɪr hɪər]

Tud ajánlani egy jó pubot a közelben?

Can you recommend a good restaurant? [UK: kæn juː ˌrek.ə.ˈmend ə ɡʊd ˈre.strɒnt]
[US: ˈkæn ˈjuː ˌrek.ə.ˈmend ə ˈɡʊd ˈre.stə.ˌrɑːnt]

Tud ajánlani egy jó éttermet?

Can you recommend any good …? [UK: kæn juː ˌrek.ə.ˈmend ˈe.ni ɡʊd]
[US: ˈkæn ˈjuː ˌrek.ə.ˈmend ˈe.ni ˈɡʊd]

Tudna ajánlani egy jó …?

Can you recommend anything for a cold? [UK: kæn juː ˌrek.ə.ˈmend ˈe.ni.θɪŋ fɔː(r) ə kəʊld]
[US: ˈkæn ˈjuː ˌrek.ə.ˈmend ˈe.ni.ˌθɪŋ ˈfɔːr ə koʊld]

Tud ajánlani valamit megfázásra?

discommend [discommended, discommended, discommending, discommends] verb
[UK: ˌdɪ.skə.ˈmend]
[US: ˈdɪ.skə.ˈmend]

kifogásol◼◼◼ ige

helytelenít ige

lebeszél (vm)ről ige

nem ajánl (vmt) ige

rossz megítélésnek tesz ki ige

discommendation noun
[UK: dɪskˌɒməndˈeɪʃən]
[US: dɪskˌɑːməndˈeɪʃən]

feddés főnév

gáncs főnév

helytelenítés főnév

kifogásolás főnév

lebeszélés főnév

highly recommended

erősen ajánlott◼◼◼

12

You can find it in:

EnglezăMaghiară