dicţionar Ceh-Maghiar » analýza meaning in Maghiară

CehăMaghiară
analýza

elemzés

analýza biologická

biológiai elemzés

analýza chemická

kémiai elemzés

analýza chromatografická

kromatográfiai elemzés

analýza dat

adatelemzés

analýza ekosystému

ökoszisztéma elemzés

analýza fyzikálně chemická

fizikai-kémiai elemzés

analýza hluku

zajelemzés

analýza látek reziduálních

maradékanyag elemzés

analýza látek znečišťujících

szennyezőanyag elemzés

analýza matematická

matematikai elemzés

analýza mikrobiologická

mikrobiológiai elemzés

analýza nákladů a přínosů

költség-haszon elemzés

analýza procesu

folyamatelemzés

analýza rizik přírodních

természeti kockázatelemzés

analýza riziková

veszélyelemzés

analýza vlivů na prostředí životní

környezeti hatás megállapítása

analýza životního prostředí

környezeti elemzés

biologická analýza

biológiai elemzés

ekonomická analýza

gazdasági elemzés

mikrobiologická analýza

mikrobiológiai elemzés

Psychoanalýza

Pszichoanalízis

You can find it in:

CehăMaghiară

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies