dicionário Húngaro-Alemão »

vmit vmin sikeresen átjuttat significado em alemão

HúngaroAlemão
vmit vmin sikeresen átjuttat kifejezés

durchbekommen [bekam durch; hat durchbekommen] » Verb
[ˈdʊʁçbəˌkɔmən]

durchkriegen [kriegte durch; hat durchgekriegt] » Verb
[ˈdʊʁçˌkʁiːɡn̩]