dicionário Húngaro-Alemão »

vállalkozó significado em alemão

HúngaroAlemão
vállalkozó [~t, ~ja, ~k] főnév

der Unternehmer [des Unternehmers; die Unternehmer]◼◼◼Substantiv
[ʊntɐˈneːmɐ]
Sikeres vállalkozó. = Er ist ein erfolgreicher Unternehmer.

der Entrepreneur [des Entrepreneurs; die Entrepreneure]◼◼◻Substantiv
[ɑ̃tʁəpʁəˈnøːɐ̯]

vállalkozó melléknév

unternehmend◼◻◻Adjektiv
[ˈʊntɐˌneːmənt]

vállalkozó (nő) [~t, ~ja, ~k] főnév

die Unternehmerin [der Unternehmerin; die Unternehmerinnen]◼◼◼Substantiv
[ʊntɐˈneːməʁɪn]

vállalkozó kedv kifejezés

die Unternehmungslust [der Unternehmungslust; —]◼◼◼Substantiv
[ʊntɐˈneːmʊŋsˌlʊst]

der Lebensmut [des Lebensmut(e)s; —]Substantiv
[ˈleːbn̩sˌmuːt]

vállalkozó kedvű kifejezés

unternehmungslustig [unternehmungslustiger; am unternehmungslustigsten]◼◼◼Adjektiv
[ʊntɐˈneːmʊŋsˌlʊstɪç]

anheischigAdjektiv

vállalkozó szellem kifejezés

der Unternehmungsgeist [des Unternehmungsgeist(e)s; —]◼◼◼Substantiv

die Unternehmungslust [der Unternehmungslust; —]◼◼◻Substantiv
[ʊntɐˈneːmʊŋsˌlʊst]

vállalkozó szellemű kifejezés

unternehmungslustig [unternehmungslustiger; am unternehmungslustigsten]◼◼◼Adjektiv
[ʊntɐˈneːmʊŋsˌlʊstɪç]

vállalkozóellenes melléknév

unternehmerfeindlichAdjektiv

vállalkozói melléknév

unternehmerisch [unternehmerischer; am unternehmerischsten]◼◼◼Adjektiv
[ʊntɐˈneːməʁɪʃ]

vállalkozói feladatok kifejezés

die UnternehmerfunktionenSubstantiv

vállalkozói fizetett biztonság kifejezés

die UnternehmerkautionSubstantiv

vállalkozói garancia kifejezés

die UnternehmergarantieSubstantiv

vállalkozói gazdaság kifejezés

die UnternehmerwirtschaftSubstantiv

vállalkozói kockázat kifejezés

das UnternehmerwagnisSubstantiv

vállalkozói nyereség kifejezés

der Unternehmergewinn [des Unternehmergewinn(e)s; die Unternehmergewinne]◼◼◼Substantiv

vállalkozói szellem kifejezés

das Unternehmertum [des Unternehmertums; —]◼◼◼Substantiv

der Unternehmergeist [des Unternehmergeist(e)s; die Unternehmergeister]◼◼◼Substantiv

vállalkozói szövetség kifejezés

der Unternehmerverband [des Unternehmerverband(e)s; die Unternehmerverbände]◼◼◼Substantiv

vállalkozói tanácsadó kifejezés

die Unternehmensberatung [der Unternehmensberatung; die Unternehmensberatungen]◼◼◼Substantiv

vállalkozói tervezés kifejezés

die Unternehmensplanung [der Unternehmensplanung; die Unternehmensplanungen]Substantiv
[ʊntɐˈneːmənsˌplaːnʊŋ]

vállalkozói tervszimuláció kifejezés

das UnternehmensplanspielSubstantiv

vállalkozói tevékenység kifejezés

das Unternehmertum [des Unternehmertums; —]◼◼◼Substantiv

die Unternehmertätigkeit◼◼◻Substantiv

vállalkozók szövetsége kifejezés

der Unternehmerverband [des Unternehmerverband(e)s; die Unternehmerverbände]◼◼◼Substantiv

vállalkozókedvű melléknév

initiativAdjektiv

a vállalkozók kifejezés

das Unternehmertum [des Unternehmertums; —]◼◼◼Substantiv

alvállalkozó főnév

der Subunternehmer [des Subunternehmers; die Subunternehmer]◼◼◼Substantiv

der Unterlieferant◼◻◻Substantiv

der Erfüllungsgehilfe [des Erfüllungsgehilfen; die Erfüllungsgehilfen]◼◻◻Substantiv
[ɛɐ̯ˈfʏlʊŋsɡəˌhɪlfə]

alvállalkozó felelőssége kifejezés

die GehilfenhaftungSubstantiv

egyéni vállalkozó kifejezés

der Einzelunternehmer [des Einzelunternehmers; die Einzelunternehmer]◼◼◼Substantiv
[ˈaɪ̯nt͡səlʔʊntɐˌneːmɐ]

fiatal vállalkozó kifejezés

der Jungunternehmer [des Jungunternehmers; die Jungunternehmer]◼◼◼Substantiv
[ˈjʊŋʔʊntɐˌneːmɐ]

fuvarozási vállalkozó kifejezés

der Fuhrunternehmer [des Fuhrunternehmers; die Fuhrunternehmer]◼◼◼Substantiv

vállalkozó főnév

der Generalunternehmer◼◼◼Substantiv

generálvállalkozó főnév

der Generalunternehmer◼◼◼Substantiv

induló vállalkozó kifejezés

der Existenzgründer [des Existenzgründers; die Existenzgründer]◼◼◼Substantiv
[ɛksɪsˈtɛnt͡sˌɡʁʏndɐ]

12

Histórico de busca