dicionário Húngaro-alemão »

kiegyensúlyozó meaning in alemão

Húngaroalemão
kiegyensúlyozó melléknév

ausgleichend◼◼◼ » Adjektiv
[ˈaʊsɡlˌaɪçənt]

kiegyensúlyozó tengely kifejezés

die Ausgleichswelle » Substantiv

kiegyensúlyozó torna kifejezés

die Ausgleichsgymnastik » Substantiv
[ˈaʊsɡlˌaɪksɡʏmnˌastiːk]

kiegyensúlyozódik ige

ausbalancieren sich [balancierte sich aus; hat sich ausbalanciert] Verb

You can find it in:

Húngaroalemão