dicionário Húngaro-alemão »

csatlakozó meaning in alemão

Húngaroalemão
csatlakozó

anschließend◼◼◼ » Adjektiv
[ˈanˌʃliːsn̩t]

das Anschlussstück◼◼◼ » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsʃtʏk]

csatlakozó főnév
műsz

der Steckkontakt [des Steckkontaktes|Steckkontakts; die Steckkontakte]◼◼◻ » Substantiv
[ʃtˈɛkɔntˌakt]

csatlakozó melléknév

angliedernd » Adjektiv
[ˈanɡlˌiːdɛɾnt]

csatlakozó (autó)buszjárat főnév

der Bahnbus [des Bahnbusses; die Bahnbusse] » Substantiv
[ˈbaːnˌbʊs]

(csatlakozó) darab főnév
műsz

der Ansatz [des Ansatzes; die Ansätze] » Substantiv
[ˈanˌzat͡s]

csatlakozó megerősítője kifejezés

die Steckerhalterung » Substantiv
[ʃtˌɛkɜhˈaltərˌʊŋ]

csatlakozó repülőjárat kifejezés

der Anschlussflug » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsfluːk]

csatlakozó vezetékbekötési rendje kifejezés

die Steckerbelegung » Substantiv
[ʃtˈɛkɜbˌɛleːɡˌʊŋ]

csatlakozó vonat kifejezés

der Anschlusszug [des Anschlusszugs/Anschlusszuges; die Anschlusszüge] » Substantiv
[ˈanʃlʊsˌt͡suːk]

csatlakozó vonatra menetjegy kifejezés

die Anschlussfahrkarte » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsfɑːɾkˌaɾtə]

csatlakozó út megrendelése kifejezés

die Anschlussbuchung » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsbʊxˌʊŋ]

csatlakozóaljzat főnév

die Steckdose [der Steckdose; die Steckdosen]◼◼◼ » Substantiv
[ˈʃtɛkˌdoːzə]

csatlakozócső főnév

das Ansatzrohr [des Ansatzrohres|Ansatzrohrs; die Ansatzrohre] » Substantiv
[ˈanzˌatsroːɾ]

csatlakozódoboz főnév

die Anschlussdose◼◼◼ » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsdoːzə]

der Anschlusskasten◼◼◻ » Substantiv

csatlakozódugasz főnév

der Anschlussstecker◼◼◼ » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsstɛkɜ]

csatlakozókábel főnév

das Anschlusskabel [des Anschlusskabels; die Anschlusskabel]◼◼◼ » Substantiv
[ˈanʃlʊskˌɑːbəl]

csatlakozókészülék főnév

das Anschlussgerät » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsɡərˌɛːt]

csatlakozóléc főnév

die Anschlussleiste » Substantiv
[ˈanʃlˌʊslaɪstə]

csatlakozópont főnév

der Anknüpfungspunkt [des Anknüpfungspunktes|Anknüpfungspunkts; die Anknüpfungspunkte] » Substantiv
[ˈanknˌʏpfʊŋspˌʊŋkt]

csatlakozószekrény főnév

der Anschlusskasten » Substantiv
[ˈanʃlˌʊskastən]

csatlakozótábla főnév

die Anschlusstafel » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsʃtafəl]

csatlakozóvezeték főnév

der Anschlussdraht » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsdrɑːt]

csatlakozóvonal (villamos, vasút) főnév

die Anschlusslinie » Substantiv
[ˈanʃlˌʊsliːnˌɪə]

csatlakozózsinór főnév

die Anschlussleitung » Substantiv
[ˈanʃlˌʊslaɪtˌʊŋ]

csoki csatlakozó kifejezés

die Anschlussklemme » Substantiv

dezertőr (az ellenséghez csatlakozó személy) (férfi) főnév

der Deserteur [des Deserteurs; die Deserteure]◼◼◼ » Substantiv
[dezɛʁˈtøːɐ̯]

dezertőr (az ellenséghez csatlakozó személy)(nő) főnév

die Deserteurin [der Deserteurin; die Deserteurinnen] » Substantiv
[dezɛʁˈtøːʁɪn]

dugós csatlakozó kifejezés

die Steckerbuchse » Substantiv
[ʃtˈɛkɜbˌʊxzə]

dugóval bedug (elektromos csatlakozót) ige

einstöpseln [stöpselte ein; hat eingestöpselt] » Verb
[ˈaɪnʃtˌœpzəln]

hálózati csatlakozó kifejezés

der Netzstecker [des Netzsteckers; die Netzstecker]◼◼◼ » Substantiv
[ˈnɛt͡sˌʃtɛkɐ]

hálózati csatlakozó kifejezés
vill

der Stecker [des Steckers; die Stecker]◼◼◻ » Substantiv
[ˈʃtɛkɐ]

sorcsatlakozó főnév

die Anschlussklemme » Substantiv

telefoncsatlakozó főnév

die Telefonanschlussdose » Substantiv
[tˌeːleːfˈoːnanʃlˌʊsdoːzə]

több csatlakozójú bekapcsolás

mehrfachanschluß »[mˈeːɾfaxˌanʃluːs]

összeillő csatlakozójuk van

steckerkompatibel »[ʃtˌɛkɜkˌɔmpatˈiːbəl]

You can find it in:

Húngaroalemão