dicionário Húngaro-alemão » az igéret szép szó, ha megtartják, úgy jó meaning in alemão

Húngaroalemão
Az igéret szép szó, ha megtartják, úgy .

Ein Versprechen ist nur etwas wert, wenn es gehalten / eingehalten wird.

csak úgy dőlt belőle a szó

sie sprudelte die Worte nur so heraus

Ha már úgy áll a dolog, ám legyen!

wennschon dennschon

ígéret főnév

das Versprechen [des Versprechens; die Versprechen]◼◼◼ » Substantiv
[fɛɾʃprˈɛçən]

die Zusage [der Zusage; die Zusagen]◼◼◼ » Substantiv
[tsuːzˈɑːɡə]

der Versprechung◼◼◻ » Substantiv

die Verheißung [der Verheißung; die Verheißungen] » Substantiv
[fɛɾhˈaɪsʊŋ]

das Wort [des Worts, des Wortes; die Wörter, die Worte] » Substantiv
[vˈɔɾt]

szép melléknév

schön [schöner; am schönsten]◼◼◼ » Adjektiv
[ʃˈøːn]

hübsch [hübscher; am hübschesten]◼◻◻ » Adjektiv
[hˈʏpʃ]

schnuckelig » Adjektiv
[ʃnˈʊkəlˌɪç]
umgangssprachlich

szó főnév

das Wort [des Worts, des Wortes; die Wörter, die Worte]◼◼◼ » Substantiv
[vˈɔɾt]

ha

wenn◼◼◼ »[vˈɛn]

der Ob [des Ob, des Obs; —]◼◼◻ » Substantiv
[ˈɔp]

falls◼◼◻ »[fˈals]

sofern◼◼◻ »[zˈoːfɜn]

insofern◼◻◻ »[ˈɪnzoːfɜn]

insoweit◼◻◻ »[ˈɪnzoːvˌaɪt]

úgy

so◼◼◼ » Adverb
[zˈoː]

dahin◼◼◻ »[dɑːhˈɪn]

derart◼◼◻ » Adverb
[dˈeːraɾt]

solcherweise » Adverb
[zˈɔlçɜvˌaɪzə]

soso »[zˈoːzoː]

Ígéret földje vall

Gelobtes Land

ígéret szerint

versprochenermaßen »[fɛɾʃprˈɔxənɜmˌɑːsən]

szép kis kifejezés
gúny

edel [edler; am edelsten] » Adjektiv
[ˈeːdəl]

szép kézírás kifejezés

die Schönschrift [der Schönschrift; die Schönschriften] » Substantiv
[ʃˈœnʃrɪft]

finanszírozási ígéret kifejezés

die Finanzierungszusage » Substantiv
[fˌiːnantsˈiːrʊŋstsˌuːzɑːɡə]

szép formájú kifejezés

formschön [formschöner; am formschönsten] » Adjektiv
[fˈɔɾmʃøːn]

szép hangú kifejezés

euphonisch [euphonischer; am euphonischsten] » Adjektiv
[ɔøfˈoːnɪʃ]

eltartási ígéret kifejezés

die Unterhaltszusage » Substantiv
[ˌʊntɜhˈaltstsuːzˌɑːɡə]

szép ének kifejezés

der Belcanto [des Belcantos; —] » Substantiv
[bɛlkˈantoː]

házassági ígéret kifejezés

das Eheversprechen » Substantiv
[ˈeːeːfɜʃprˌɛçən]

szép hölgy kifejezés

die Belladonna [der Belladonna; die Belladonnen] » Substantiv
[bˌɛladˈɔnɑː]

szép hangzású kifejezés

euphonisch [euphonischer; am euphonischsten] » Adjektiv
[ɔøfˈoːnɪʃ]

szép kifejezés

die Beauté » Substantiv
[bəaʊtˈeː]

választási ígéret kifejezés

das Wahlversprechen [des Wahlversprechens; die Wahlversprechen] » Substantiv
[vˈɑːlfɜʃprˌɛçən]

szép (mennyiség/összeg) melléknév
átv, közb

hübsch [hübscher; am hübschesten]◼◼◼ » Adjektiv
[hˈʏpʃ]

házasssági ígéret kifejezés

das Heiratsversprechen » Substantiv
[hˈaɪratsfɜʃprˌɛçən]

fizetési ígéret kifejezés

das Zahlungsversprechen [des Zahlungsversprechens; die Zahlungsversprechen] » Substantiv
[tsˈɑːlʊŋsfɜʃprˌɛçən]

You can find it in:

Húngaroalemão

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies